Flaş Haber Yeni

“BERZAH HAYATI” NE DEMEKTİR?

“BERZAH HAYATI” NE DEMEKTİR?

AHİRETE İMAN

Bir Ayet

“İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.” (Talâk, 65/11)

Bir Hadis

“Ebu Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre, Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun."(Ebu Dâvud, Edeb, 122, 123)

Bir Dua

“Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.” (Ebu Dâvûd, Vitr, 32)

Bir Fetva

“BERZAH HAYATI” NE DEMEKTİR?

Berzah, sözlükte “iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır” demektir. Dini ıstılahtaki karşılığı ise, “ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatıdır. “Onların önlerinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.” (Mu'minun, 23/100) ayetinde de geçen “Berzah” ile kastedilen budur. Buna göre ölen herkes berzah alemine gidecektir.

Burdur İl Müftülüğü