YÖNETİM KURULU 2024 YILI 11. TOPLANTISI YAPILDI

YÖNETİM KURULU 2024 YILI 11. TOPLANTISI YAPILDI

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, basın çalışanlarının borç para talepleri ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne Dair Kararlar

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde;

Ağrı’da yayımlanan bir gazetenin İçerik şartını ihlal etmesi sebebiyle 1 gün,

Ağrı’da yayımlanan bir gazetenin İçerik ve Mahreç Kullanım şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 4 gün,

İstanbul’da yayımlanan 2 gazete ile Artvin, Bitlis, Edirne, Tekirdağ, Van ve Yalova’da yayımlanan birer gazetenin Defter Tutma şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,

Burdur, Iğdır ve İstanbul’da yayımlanan birer gazetenin sevk edilen ilanları mevzuata uygun olarak yayımlamamaları sebebiyle İstanbul’da yayımlanan gazeteye 10 gün, Burdur ve Iğdır’daki gazetelere ise 7’şer gün,

Edirne’de yayımlanan bir gazetenin Kadro Bildirim Zorunluluğu ve Asgari Fiili Satış şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 6 gün,

İstanbul ve Osmaniye’de yayımlanan birer gazetenin Sayfa Düzeni şartını ihlal etmeleri sebebiyle 1’er gün,

Karabük’te yayımlanan iki gazete ile Manisa, Ordu, Tekirdağ ve Tokat’ta yayımlanan birer gazetenin Defter Tutma ve Asgari Fiili Satış şartlarını ihlal etmeleri sebebiyle 6’şar gün,

Trabzon’da yayımlanan bir gazetenin Asgari Fiili Satış şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,

Balıkesir’deki üç internet haber sitesi ile Bursa, Diyarbakır, Isparta, Kırıkkale, Manisa ve Van’daki birer internet haber sitesinin Mahreç Kullanımı şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,

Balıkesir’deki üç, Sakarya’daki iki ve Batman, Çanakkale, Kırklareli’deki birer internet haber sitesinin İçerik ve Mahreç Kullanım şartlarını ihlal etmeleri sebebiyle 4’er gün,

Erzurum’daki bir internet haber sitesinin İçerik ve Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesi sebebiyle Kurum Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2024 tarihli kararı da göz önünde bulundurulmak suretiyle Ziyaretçi Trafik şartı ihlali müeyyide kapsamı dışında bırakılarak 1 gün,

Trabzon’daki bir internet haber sitesinin İçerik, Mahreç Kullanımı ve Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesi sebebiyle Kurum Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2024 tarihli kararı da göz önünde bulundurulmak suretiyle Ziyaretçi Trafik şartı ihlali müeyyide kapsamı dışında bırakılarak 4 gün

süreyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

Bitlis’te yayımlanan bir gazetenin Asgari Kadro ve Kadro şartlarını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,

Gaziantep’te yayımlanan bir gazetenin Sayfa Düzeni şartını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 1 gün,

İzmir’de yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma şartınıihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,

Rize’de yayımlanan bir gazetenin Kadro Bildirim Zorunluluğu, Bayi ve Abone Satışı şartlarını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 6 gün,

Şanlıurfa’da yayımlanan bir gazetenin Sayfa Düzeni şartını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 1 gün,

Kütahya’daki bir internet haber sitesinin Asgari Kadro ve Kadro şartlarınıihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,

İstanbul’daki bir internet haber sitesinin Sevk Edilen İlanı Yayımlama şartını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 10 gün,

Van’daki bir internet haber sitesinin Asgari Haber Sayısı, Asgari Kadro, Kadro Bildirim Zorunluğu, Kadroda Yer Alamayacaklar ve Kadro şartlarını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 9 gün

süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca; Hatay’da yayımlanan bir gazetenin bekleme süresinin yeniden belirlenmesine, Trabzon’da yayımlanan bir gazetenin Kadro Ek Gösterge şartını yerine getirememesine ve İstanbul’daki iki internet haber sitesinin de resmi ilan yayımlama haklarının sona erdirilmesine dair haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedildi.

Borç para ve yardımlar

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.

Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 25 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 25 basın mensubunun her birine 12.000 Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 300.000 Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.

BİK BÜLTEN