Yerel yönetimlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlardan faydalanan kiracıların, mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi, ertelenmesi ya da hiç tahsil edilmemesi kararı alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda pandemi nedeniyle yerel yönetimlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan bedellere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla genelge hazırlandı. İlgili kurumlara ve valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hazine taşınmazları, Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, Milli Parklar Kanununa tabi parklar, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin birtakım tedbirler alındı. Bu kapsamdaki taşınmazlardan faydalananların mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi, ertelenmesi ya da hiç tahsil edilmemesi yoluna gidildi. Hastalığın yayılımını engellemek için bazı işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması, bazı işletmelerin ise faaliyetlerinde kısıtlamalar yapılması nedeniyle işletmelerin faaliyette bulunamadığı, ekonomik kayıplara uğradığı, faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen bazı işletmelerin ise faaliyetlerinin azaldığı ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiği tespit edildi. Bu çerçevede, yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellere ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, belediyelerce yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabilecek. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden, faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedeller tahsil edilmeyecek ve bahsedilen süre kadar sözleşmeleri uzatılacak. Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden dönemlerde gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı yapılabilecek. Belediyelerce yapılacak değerlendirmeyle sözleşme karşılıklı olarak feshedilebilecek.

AA