TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 138 bin 96 ile 38. sırada yer aldı” dedi

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısının Kasım ayı sonu itibarıyla 138 bin 96 ile 38’inci sırada yer aldığını açıkladı. Motorlu kara taşıt verilerinin Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formundan yararlanılarak elde edildiğini aktaran Bölge Müdürü Uysal, “Motorlu kara taşıt verileri 1933 yılından itibaren derlenmektedir. Söz konusu veriler 1987 yılına kadar Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından trafiğe kaydı yapılan, trafikten kaydı silinen ve iller arası nakil olan taşıtlar için hazırlanan bir formla elde edilmiştir. 1987 yılından sonra Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinin elde edilmesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan ve taşıt sahibi tarafından doldurularak gerekli kanuni işlemin yapılması için il ve ilçe trafik tescil birimlerine ibrazı zorunlu olan her ay bir nüshası da Kurumumuza gönderilen ” Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”ndan yararlanılarak elde edilmiştir. 2004 yılından itibaren ise bu formların, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından manyetik ortama aktarılması ile Motorlu kara taşıt verileri ilgili Genel Müdürlükten alınmaya başlanmıştır. Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, 1994 yılına kadar yıllık olarak yayımlanmakta iken bu yıldan itibaren kullanıcılardan gelen talepler üzerine aylık haber bülteni olarak da yayımlanmaya başlanmıştır. Motorlu kara taşıtlarına ilişkin üretilen bilgiler, otomotiv sektöründeki gelişmelerin izlenmesinde, kalkınma plan ve programlarının oluşturulmasında ve çeşitli araştırmalara veri hazırlanmasında kullanılmaktadır” dedi.
2020 Yılı Kasım Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur İli sonuçlarını açıklayan TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Ülkemizde Kasım ayında 102 bin 636 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 64,8’ini otomobil, yüzde 14,2’sini kamyonet, yüzde 12,0’ını motosiklet, yüzde 5,9’unu traktör, yüzde 2,0’ını kamyon yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 

Antalya’da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 155 543 adet taşıtın yüzde 47,6’sını otomobil, yüzde 26,1’ini motosiklet, yüzde 17’sini kamyonet, yüzde 4,5’ini traktör, yüzde 2,1’ini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 1,0’ını otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 1.155.543 ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 301.983 motosiklet sayısı ile 367.209 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı. Isparta’da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 184.096 adet taşıtın yüzde 45,8’ini otomobil, yüzde 22,7’sini motosiklet, yüzde 14’ünü kamyonet, yüzde 12,6’sını traktör, yüzde 2,5’ini kamyon, yüzde 1,3’ünü minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla  184.096 ile 30. sırada yer aldı. Burdur’da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 138.96 adet taşıtın yüzde 40,2’sini otomobil, yüzde 25,4’ünü motosiklet, yüzde 16,6’sını traktör, yüzde 11,7’sini kamyonet, yüzde 4,2’sini kamyon, yüzde 1,0’ını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 138.96 ile 38. sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ