Cuma Hutbesinde su israfına dikkat çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı öncesi ve sonrasında ülke genelindeki tüm camilerde yağmur duası yaptırıldı.  Cuma hutbesinde ise “Su: hayat ve şifa kaynağımız” konulu hutbe okundu. Su israfına dikkat çekilerek, suyun tasarruflu kullanılması istendi.  İlimizdeki yağmur duasını Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen Burdur Ulu Camii’nden yaptırdı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleşen duayı okuyan İl Müftüsü Enver Türkmen, “Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar ihsan eden rabbimiz, hamdüsenalar sanadır, sensin rahman, rahim olan. Sensin hesap gününün sahibi ve yegane hakimi olan. Ya ilahi. Sensin bir ve tek olan. Hiçbir ortağı olmayan, sensin her şeye sahip olan. Mülkünden dilediğini yapmaya kadir olan. Sensin zengin olan. İkram edenlerin en hayırlısı olan Allah’ım bizler, senin aziz kullarınız. Affı mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına, muhtacız. Sana sığındık, kabına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhamete açtık. Zatına hamt ile tesbih ederek, sevgili peygamberimiz SAV selatü selam getirerek, senden istiyoruz ya rabbi. İlahi yarabbi,  Her şey zatına malum. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Ya rabbi. Duaların kabul olduğu, icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdımızı, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah’ım. Rahmetini bereketini, lütfunu keremini, inayeti (iyilik) istiyoruz.  Nasip eyle Allah’ım. Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Af eyle Allah’ım. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah’ım. Bizlere şanına yakışır bir kulluk nasip eyle Allah’ım. Hidayet ve istikametimizi daim eyle, gönüllerimizi sevginle mamur eyle Allah’ım. Topraklarımızı rahmetine gark (bolluk vermek) eyle  Allah’ım.  Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, Günder gökten rahmetini, Lütfet bize inayetini ya rabbi, Gökten bize öyle bir sofra indir ki; ilk gelenimizden, son gelenimize kadar bu bir bayram ziyafeti, senden bir işaret olsun. Ya rabbi bizi zira sen rızıkların en hayırlısısın ya rabbi, bize lütuf ettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle.  Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Allah’ım. Bize nimetini en güzel şekilde ikrar ekle Allah’ım. Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır yarabbi, her türlü afetten ve zarardan bizleri ve ekinlerimizi muhafaza eyle Allah’ım. Allah’ım bize yağmur ver. Vadilere tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver yarabbi, bizleri ümidini kesenlerden eyleme Allah’ım.  Ya rabbi ikram eden ancak sensin, senden bir şey isteye gücümüz yok. Ama pir paniler, beli bükülmüş neneler hürmetine, emziren anneleri, günahsız bebeler hürmetine, bii rahmetin ile, şefkatinle ve merhametinle kucakla, bizden yardımını esirgeme Allah’ım. Ya ilahi, bağışlayan sensin, bizler günahkâr kullarız. Boynumuz bükük huzurunuzdayız. Affımızı ve mağfiretimizi diliyoruz. Bizleri af eyle, mağfiret eyle . Ya rabbi sen bize dua etmemizi emir ettin, kabul edeceğini vaat ettin, bize emir ettiğin üzere duamızı ediyoruz. Niyazda bulunuyoruz. Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz. Sen vaadinden dönmezsin, dualarımızı kabul eyle yarabbi. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi daimi ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle Allah’ım, El açıp huzurunuzda dua eden, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan Cümlemizi muhafaza eyle Allah’ım, El açıp dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket yuvalarına mutluklar lütuf eyle Allah’ım. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ihsan eyle. İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah’ım. İlahi yarabbi, Ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmuru lütfeyle Allah’ım amin” dedi.
CUMA HUTBESİNDE SU İSRAFINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 Aralık 2020 Cuma namazı hutbesinde ise  su israfına dikkat çekmek maksadıyla “Su, Hayat ve Şifa Kaynağımız” konulu Cuma hutbe okuttu. Suyun israf edilmemesi istendi. Burdur Ulu Camii İmam Hatibi tarafından okunan hutbede; “Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri “su”dur. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle, “canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır”[1] ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir. Değerli Müminler! Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, “Bu ne israf!” diyerek onu ikaz etmiştir.  Sahabinin “Abdestte de israf olur mu?” sorusu üzerine “Evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile!” diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır. Kıymetli Müslümanlar Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: “Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter. Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: “Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun. Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim. Değerli Kardeşlerim! Bildiğiniz gibi, son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi.

Halil İbrahim KARA