Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu: “Basınımızın Anayasa’da yer alan ve toplum vicdanında karşılığını bulan görevleri yerine getirebilmesi için bir Basın Reformu ile Basın Destek Paketi’ne ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tarihsel sürecin çok zor bir döneminde, dünyanın en stresli, yıpratıcı ve özveri ile kahramanlık gerektiren mesleğini yapıyoruz.  Bir taraftan pandeminin hayat ritmimiz, toplum psikolojisi ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi, diğer taraftan dijitalleşme kabuğunun altında gizlice mesleğin aşınması ile mücadele ediyoruz. Klasik anlamda basın özgürlüğü tartışmaları ile birlikte en az onun kadar belirleyici olan hatta daha da öne çıkan ekonomik özgürlüğümüzü kaybetme noktasındayız.
VAR OLMA MÜCADELEMİZ…
“Haber vermek, kamu adına denetim yapmak, eleştirel bakmak, yol göstermek, demokrasinin işlerliğine katkı sunmak gibi mesleğimizin doğal sonucu olan görevlerimizi ne kadar yapabiliyoruz?” sorusuna verebileceğimiz cevap çok da olumlu olamasa gerek. Öte yandan mesleğin içi boşalır, denetim görevini sınırlı olarak yerine getirebilir, ajans haberciğine karşın özellikle alanımız olan yerelde özgünlüğümüzü korumakta zorlanırken internet çağının kafa karışıklığı altında ezilmekteyiz. Aslında, “sorun yükselen internet değil, içi boşalan gazetecilik” diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Geometrik olarak büyüyen internet ve sosyal medya sahasında kaynaklarımız çokuluslu şirketlere akarken, ürettiğimiz sınırlı özgün içerik de bu akışın içinde yok olmakta, sömürülmektedir. Bu şartlar altında yerel medyamız adeta var olma mücadelesi vermekte, bir anlamda kahramanlık yapmaktadır. Girdilerin dövize bağlı olması ve dövizdeki anormal artış maliyetleri olağanüstü yükseltirken, gelirlerimiz dramatik bir şekilde erimektedir. Tam bu noktada, yazılı yerel medyamızın temel gelirleri arasındaki Basın İlan Kurumu (BİK) mevzuatı çerçevesinde aldığımız resmi ilanlar öne çıkmaktadır. Bu vesile ile sizlerin temsilcileri olarak BİK Genel Kurulu’nda mesleğimiz adına yaptıklarımızı paylaşmak, sorunlarımıza ilişkin tespit ve çözüm önerilerimizi sunmak ve yeni dönem yaklaşımımızı aktarmak istiyoruz.
NELER YAPTIK …
Geride bıraktığımız 2 yıllık genel kurul çalışmaları ve bağlantılı faaliyetlerle ilgili olarak bir noktanın altını çizmemizde fayda var. Bu dönemin belirleyici gelişmesi Yargı Reformu çerçevesinde İcra İlanları’nın kaldırılması tehdidi olmuştur.
“2. Yargı Paketi” hedefleri arasında icra ilanlarının gazetelerimizde yayınlanmaması söz konusu idi. Paketin hedefinin kamuoyu ile paylaşılmasından önce aldığımız bilginin ardından hemen harekete geçerek, Hükümet, siyasi parti grupları, Meclis Adalet Komisyonu ve siyasi parti genel merkezleri nezdinde adeta mekik diplomasisi yürüttük. Konuya ilişkin sizlerle gelişmeleri paylaşarak yerel siyasetçiler ve milletvekilleri nezdinde hep birlikte kamuoyu oluşturduk. Böylece son yıllarda resmi ilanların yüzde 60-70’ine tekabül eden kısmın kaldırılmasını engellemiş olduk. Burada emeği geçen tüm yetkililer ile bu süreçteki mücadeledeki özveriniz için sizlere teşekkür etmek isteriz. İkinci olarak; BİK Genel Kurulu’nda 2021 Yılı için yüzde 20 ve 2020 yılı için yüzde 13,13’lük resmi ilan fiyat tarifesinde yapılan artışlarda elimizden gelen çabayı ortaya koyduk. Yaygın medyada bu artışlar sınırlı kalırken, yerel basınımız için maliyetlerimize katkı anlamında biraz olsun destek sağlanmış oldu. Üçüncü olarak; gazetelerimizin ağırlaşan ekonomik şartlar altında ezilmesinin biraz olsun önüne geçmek amacı ile personel sayısı, satış rakamları, yüzölçümü konularında düzenlemeye gidilmesine öncü olduk. Dördüncü olarak; son iki yılda hayatın tüm alanlarını felç eden pandemiye ilişkin sektörümüzde süreci kolaylaştırmaya dönük adımların atılmasına katkı sağladık. BİK’in konuya ilişkin olarak vakitlice önlem almasına ve bu önlemlerin içeriğinin önerilerimizle şekillenmesine çalıştık.  Bu dönemde, kurum ile siz meslektaşlarımız arasında köprü görevimizi yerine getirmek için olağanüstü çaba gösterdik. Anlaşmazlık ve sorunların çözümünde meslektaşlarımız kararlar çıkması için iletişim kanallarını açık tuttuk ve yetkili organlarda sizlerin sesi olduk.
NELER YAPILMALI …
Basınımızın Anayasa’da yer alan ve toplum vicdanında karşılığını bulan görevleri yerine getirebilmesi için bir Basın Reformu ile Basın Destek Paketi’ne ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.  Söz konusu reformda yazılı, görsel-işitsel ve dijital basını düzenleyen, destekleyen ve denetleyen özgün ve özgürlüğünü sağlayan, meslek standartlarını ortaya koyan bir mekanizmanın kurulması şarttır. Bu çerçevede büyük bir kaosun yaşandığı internet sahasında yasanın vakti gelmiş ve geçmektedir.
Basınımızı destek paketinde ise;
-Her üç alanı da birbirinin gelir kaynaklarına göz dikmeden, resmi ilan desteklerine benzer bir mekanizmanın ilave kaynaklarla kurulması,
-Resmi ilanlarda doğrudan alım, acil alım, ilanların birleştirilmesi gibi engellerin kaldırılması,
-İcra ilanlarında kamu ihale mevzuatında olduğu gibi eşik değerler getirilerek tahtaya asma gibi yolların engellenmesi, yaygın medyaya icra ilanlarının keyfi akışının engellenerek yerel basına yönlendirilmesi,
-Hazine, KOSGEB, İŞKUR, Kalkınma Ajansları desteklerine ilişkin terzi usulü hazırlanmış bir paketin basınımız için hazırlanmasını teklif ediyor, takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.
Mesleğimiz yapısı itibari ile sorunları var olan bir alandır. Mesleğimizin zengini yoktur. Aşığı ve çilekeşi vardır. Bu sorunlarla dolu ama mutlaka yapılması gereken mesleğin sürdürülebilirliğine katkı koymayı, yapılabilecek mücadelenin en üstünü yapmayı görev sayıyoruz. Önümüzdeki zor dönemde büyük bir farkındalıkla, sorunları bilen, çözüm üreten, fikir ortaya koyan bir yaklaşımla BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilik görevine talibiz. Burada en büyük destek ve güç aldığımız temel sizlerin öneri, eleştiri ve teşvikleridir. Bize bu seçimde oylarınızla görev vermenizi talep ediyoruz. Görevin bize verilmesi halinde de var gücümüzle mesleğimiz ve siz meslektaşlarımız için çalışmaya, fikir üretmeye, yılmamaya ve mücadele etmeye söz veriyoruz. Sevgi ve saygılarımızla…”

HABER MERKEZİ