TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip işletmelerin yararlanacağı Çoban istihdam desteği müracaatları başladı. Yetiştiricilerin 31 Aralık’a kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurması istendi. Duyuruda, “
Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 tarihi olup; yetiştiricilerimizin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak ayrıntılı bilgi alabilirler.

Başvuru esnasında istenilen belgeler:

Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürüsünü otlatan çoban tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

1) Çobanın ve işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Başvuru Dilekçesi (Belgenin boş hali Müdürlüğümüzden temin edilecektir)

3) Sürü yöneticisi sertifikası.

4) Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; işletmede çoban istihdam ediliyor ise iş sözleşmesinin örneği, köy/mahalle sürüsü otlatan çoban ise hayvanlarını otlattığı işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakat name, çoban işletme sahibi/işletme sahibinin birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi. (Belgenin boş hali Müdürlüğümüzden temin edilecektir)

5) Çobana ait sigorta primlerinin yatırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış veya e-Devletten alınan kare (QR) kodlu  sigortalılık hizmet döküm belgesi” denildi.

HABER MERKEZİ