TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Burdur’da İhracat 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,7 artarak 19,9 milyon dolar, ithalat yüzde 14,0 artarak 3,1 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal,  Şubat ayından Burdur’da 19,9 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini açıkladı.Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sisteminden elde edildiğini aktaran TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmaktadır. Özel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerine ise bülten ve ekinde özet olarak yer verilmektedir” dedi.
2021 Yılı Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur ili sonuçlarını açıklayan TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti. Antalya’da İhracat 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 209,3 milyon dolar, ithalat yüzde 33,9 artarak 99,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Isparta’da İhracat 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artarak 23,8 milyon dolar, ithalat yüzde 10,6 artarak 3,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Burdur’da İhracat 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,7 artarak 19,9 milyon dolar, ithalat yüzde 14,0 artarak 3,1 milyon dolar olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ