Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan araştırma sonucunda İstanbul’da ortalama büyüklükte bir ailenin, insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari İnsani Geçim Ücreti (İGÜ), 2021 yılı için 4 bin 134 lira olarak belirlendi. İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, “İstanbul için iki çocuklu bir ailenin alması gereken asgari düzeyde İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) 4 bin 134 liradır. Türkiye ortalaması ise 3 bin 285 liradır. Devletin asgari ücreti belirlerken İGİAD’ın önerdiği insani geçim ücretini dikkate alması ücret üzerinden iş gören ve iş verenden alınan vergi yükünün azaltılması ve Türkiye’de bölgesel asgari ücretle geçinilmesi önem arz etmektedir.” dedi. İGİAD tarafından yapılan çalışmaya önemli katkılar koyan ve “Onurlu Yaşam İçin Onurlu Ücret” kitabının yazarı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da 2021 yılı “İnsani Geçim Ücreti” verilerini kamuoyu ile paylaştı. Ekonomi alanında pek çok bilimsel çalışma ve araştırmaya katkı koyan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin, ‘İnsani Geçim Ücreti’ çalışmasına da katkı veren isimlerden biri oldu.  İGİAD, asgari geçim ücretine bir alternatif olarak belirlediği ‘İnsani Geçim Ücreti’ ile Türkiye’de bölgelere göre insanca yaşamanın maliyetini araştırdı.  Bu kapsamda araştırmanın mimarı MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Taha Eğri İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında araştırma sonuçlarını ve 2021 yılı İnsani Geçim Ücreti verilerini kamuoyu ile paylaştılar. İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Adem Korkmaz “İGİAD olarak hem İstanbul için hem de Türkiye geneli için insani geçim ücretlerini açıkladık. Bu ücret bir verim ücreti değildir. Asgari ücrete dayalı taban ücreti de değildir. Gönüllülük esası vardır. Bir sosyal ücrettir. Bireyi aileyi ve toplumu yeniden inşa etmeyi amaçlayan bir sosyal ücret modelidir. Bir adil paylaşım ücretidir. Gelirlerin ve risklerin birlikte paylaşıldığı bir ücret modelidir. Bu bağlamda rekabetçi modellerin, çatışmacı modellerden farkları vardır. İGİAD iş hayatında ahlaki, adil paylaşım ve bölüşümü esas alan bir yaklaşımla insani geçim ücreti piyasalarda girişimcilerin içinde yaşadıkları bu zor günlerde bile bir karşılık bulması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Taha Eğri de İGİAD’ın belirlemiş olduğu insani geçim ücretinin hangi esaslar dikkate alınarak belirlendiğini açıkladı. Dr. Eğri; “Geniş kapsamlı olması hem 12 bölge hem de Türkiye genelini alması açısından detaylı bir tablo çizmiştir. İnsani geçim ücretinin çalışanın verimine değil varlığına ilişkin bir ücret olması, insanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını ortalama olarak karşılaması, ailenin geçimini dikkate alması gibi ilkelerden yola çıkarak bu hesaplama modelini geliştirdik.” dedi.

HABER MERKEZİ