Vali Ali Arslantaş başkanlığında düzenlenenİl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında, mermer ocakları ve fabrika gibi çoklu ortamlarda yaşanan pozitif vakalar nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ek kurallar ve önlemler alındı. Burdur Valiliği tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu ek kural ve önlemler şöyle: “Ülkemizde koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca,


1) 18.10.2020 tarih ve 114 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 6. maddesinde “Özellikle mermer ocakları, fabrikalar gibi fazla sayıda kişinin çalıştığı işletmelerde pozitif vaka görüldüğünde iş yeri ortamında hızlı yayılım olduğu, yayılımın işyeri ile sınırlanamayıp çalışanların hanelerine de taşındığı görülmektedir. Bu nedenle söz konusu işletmelere ruhsat vermeye yetkili kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, faaliyet alanına göre ilgili müdürlük çalışanlarından izleme değerlendirme ve eğitim ekibi oluşturularak İş yerlerinin ziyaret edilmesine, işveren/işveren temsilcisi ve işletmenin iş sağlığı güvenliği sorumlusu ile birlikte ilgili rehberler doğrultusunda alınması gereken tedbirlerin planlanması” kararı alınmış olup izleme değerlendirme ve eğitim ekibine Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden de temsilci eklenmesine,

2) Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulanan köylerde ilgili Aile Hekimlerince haftada 2 kez gezici sağlık hizmeti sunulmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”


HABER MERKEZİ