Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak 12 Temmuz 2019 tarih ve 3829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” kapsamında sıfır atık yönetim sistemi kurulması ve Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) giriş yapılabilmesi için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde gerekli şartlar yerine getirilerek ekipmanlar uygun yerlere yerleştirildi. Sıfır atık projesi kapsamında döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık oluşumunun azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması, depolama sahasında atık miktarının azaltılması, çevresel kirliliğin giderilmesi ve bir yandan da atıkların ekonomiye katma değer sağlayacak kaliteli hammadde olarak kullanılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne MAKÜ’nün yapmış olduğu “Sıfır Atık Belgesi” başvuru talebi; Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ali Zeren, ÇED Şube Müdürü Yasemin Uysal Çöğmen ve Çevre Mühendisi Ayşe Harika Türkmen tarafından yerinde inceleme yapılarak değerlendirildi ve Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) üniversitenin talebi girildi.

HABER MERKEZİ