Yürüttüğü projeler ile adından sıkça söz ettirmeye devam eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) küresel salgın döneminde de çalışmalarına devam ediyor. TÜBİTAK proje başarılarına bir yenisini daha ekleyen MAKÜ öğrencilerinin hazırladıkları 2209-A projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edildi. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı başvurularında MAKÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 40 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü. MAKÜ Eğitim Fakültesinden 10 proje, İlahiyat Fakültesinden 20 proje, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1 proje, Fen Edebiyat Fakültesinden 3 proje, Veteriner Fakültesinden 5 proje ve Sağlık Hizmetleri MYO’dan 1 proje ile TÜBİTAK’tan kabul alan öğrenciler MAKÜ’nün başarılarına bir yenisini daha eklediler. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı başvurularında projeleri kabul edilen öğrenciler şöyle;

EĞİTİM FAKÜLTESİ 10 PROJE
Fatıma Kübra Düzgün-Buse Doğan: Monoamin Oksidaz İnhibitörü Olabilirliği Düşünülen Maddelerin Moleküler Doking Çalışması

Cansu Baytar: İnformal Öğrenme Ortamlarında Matematik Öğretimi: İnforMatematik

Yağmur Kumbu: Kesirler El Kitabı: Öğrencilerin kavram yanılgıları ve çözüme yönelik etkinlik önerileri

Sevdanur Karahan: 7. Sınıf Öğrencilerinde Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının İncelenmesi

Mehmet Taşar, Feyzanur Avcı: Zekâ Oyunlarının Okul öncesi Çocuklarının Yaratıcılık Düzelerine Etkileri

Zeynep Gül, Iremnur Köse: Okul Öncesi Dönemde Kodlama: Öğrencilerin Kodlama Eğitimi için Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi

Gülşen Bozkurt, Beyza Nur Topol: Türk Kültürünün Matematik Öğretimine Entegre Edilmesi

Esra Hidayet, Dilara Biniz: İlkokul Fen Deneylerinin Hikayelerle Desteklenmesi

Mahmut Doğan, Taha Çakır: Okul Öncesinde Teknoloji Destekli Fen Etkinlikleri

Betül Karaca – Beyza Nur Karasu: Matematik Eğitimine Yönelik Storigami Makalelerinin İncelenmesi

İlahiyat Fakültesi – 20 Proje

Muhsin Soylu: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 5. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Mizgin Kaplan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 9. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Sevgi Kaplan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 12. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Neslihan Toprak: Ebu Nasr Serrac et-Tusi’nin el-Lüma’sındaki Hadislerin İşarî Yorumu ve İşarî Yorumun Düşünce Dünyamızda İzleri

Fatma Sağar Koç: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 13. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Havva Kılıçarslan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 14. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Osman Ali Demirtaş: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 15. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Merve Boğatır: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 16. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Hüseyin Anıl Yağız: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 17. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Ümüs İclal Türk: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 18. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici

Nesibe Kaçkın: Kutadgu Bilig’te Aile ve Değeri

Taha Ermihan: Kutadgu Bilig’te Toplum İlişkileri

Rıdvan Keskin: Son 10 Yılda İslam Felsefesi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Analizi

Azat Maskar: Son 10 Yılda İslam Felsefesi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi

Elif Zehra Aydın: Son Fıkhın Türk Toplumunun Sözlü Kültürüne Yansımaları

Mehtap Duman: Fıkıh Açısından Denek Hayvanlar Sorunu

Merve Kaçar- Seniha Taş: Belediyelerde Çalışan Gassalların Fıkhî Yeterlilikleri

Münevver Çukurova: Suriyeli Mültecilerin Fıkıh Taşıyıcılığı-Van Örneği

RaziyeSarı: Fıkıhta Tedrici Ölüm/ Sera Yetiştiriciliği

Gülberk Gürbüzer: İslam Hukukunda Cinsî Tabiat

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1 Proje

Selvinaz Koç: Covid-19 Döneminde Sağlık Anksiyetesi ve E-Sağlık Okuryazarlığı İlişkisinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinde Bir Uygulama

Fen Edebiyat Fakültesi – 3 Proje

Rabia Esma Ay, Rabia Eskici: Proteazom inhibitörü Carfilzomib’in Multiple Myeloma Hücrelerinde Wnt Sinyal Yolağı Bileşenlerine Etkisinin Araştırılması

Mükerrem Efnan Karakür: Bağımlılığının Tedavisinde Kullanılan Disülfiram’ın U87 Glioblastoma Hücrelerinde Hippo Sinyal Yolağında Görevli STK4 ve YAP mRNA İfadeleri Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması

Elif Elvan Hanedar: Kırsalda Bitmeyen Göç: Ermenek (Karaman) Köyleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Veteriner Fakültesi 5 Proje

Enes Seyhan: Teke İneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarında Antiseptik Direnci İle İlişkili Genlerin Araştırılması

Seval Çimen: Teke spermasının Karnitin ile dondurulabilirliğinin araştırılması

Refik Özbek: Teke Honamlı teke spermasının ticari ve laboratuvarda hazırlanan sulandırıcılar dondurulması ve in vitrospermatolojik parametrelerinin değerlendirilmesi

Fatma Nur Güzel: Honamlı ve Kıl Tekesi seminal plazma biyokimyasal bileşenlerinin spermanın kısa süreli saklama ile ilişkisi

Haydar Özkaraca: Koyunlarda üreme sezonu dışında süngerleme yönteminin gebelik, kan BHBA ve progesteron seviyesi ile olan ilişkinin araştırılması

Sağlık Hizmetleri MYO Tolga Uç – Sare Gökcan: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personellerinin Afet Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi”

HABER MERKEZİ