KURBAN HİZMETLERİ  KOMİSYONU TOPLANDI

KURBAN HİZMETLERİ  KOMİSYONU TOPLANDI

Kurban Bayramına sayılı günler kala ‘Kurban Hizmetleri  Komisyonu Burdur Vali Yardımcısı Yasin Özcan başkanlığında toplandı.

Burdur Valiliği’nde 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü toplanan komisyon, kurban hizmetleri konusunda önemli kararlar aldı.

Alınan kararlar Burdur Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığı ile  yayınlanan  bültenle  Burdur kamuoyuna duyuruldu. Yayınlan  bültende şu bilgilere yer verildi: “2024 Yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet için kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın dini hükümlere, sağlık şartlarına çevre güvenlik ve temizliğine uygun olarak kesilebilmesini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlar ile ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için, Burdur Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu 22/05/2024 tarihinde (Çarşamba günü) saat 14:00 da Vali Yardımcısı Yasin ÖZCAN’ın Başkanlığında toplanarak 16 Haziran 2024 tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramında yapılacak hizmetlere yönelikaşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

1. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler

ile 10.05.2024 tarihli ve 32543 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan 2024 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen

sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine Kurban satış ve kesim yerlerinin Belediye Başkanlığı,

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bayramdan

15 gün önce sağlık ve hijyen şartlarına uygun hale getirilmesine,

2. Daha önceki yıllarda Komisyonca Kurban kesim yeri olarak tespit edilen Armağan İlci

Mahallesi Kapalı Pazar yerinin, Bozkurt Mahallesi Kapalı Pazar yerinin, Uzay Çatı Pazar yerinin

hazırlanmasına, tespit edilen bu yerlerin şartlarının daha iyi duruma getirilmesi yönünde Belediye

tarafından çalışma yapılmasına, ayrıca Güçbirliği Tesisinde ve Tarım İl Müdürlüğü’ ndenizin alan

kesim yerlerinde kurban kesilmesine, kurban satış yeri olarak da Burdur hayvan pazarının

hazırlanmasına, şahısların kurban kesmeye uygun bahçelerinde hijyen şartlarına uymaları ve toplu

kesim yapmamaları kaydıyla kurban kesebileceklerine,

3. Kurban atıklarının çevreyi rahatsız etmeden ve kötü görünüme meydan vermeden, Belediye

tarafından ivedi bir şekilde özel ekip ve araçlarla alınmasına, fert, toplum ve çevre sağlığını olumsuz

yönde etkilemeyecek surette gömülmesine, kireç ve benzeri maddeler ile dezenfekte işlemleri

yapılarak bertaraf edilmesine,

4. Erken yaştaki kuzu ve oğlak kesimlerine ve satışlarına izin verilmemesi, Damızlık değeri

bulunan dişi hayvanların kurban satış yerlerine getirilmemesi, bu tür damızlık dişi hayvanların

kesilmemesi, hayvan pazarlarına girişinin engellenmesi, olası pazarlara getirildiği takdirde, hayvan

pazarına sokulmayacağı, ısrar edip kaçak yollardan getirenler hakkında yasal işlem yapılacağı ve

ruhsatlı mezbaha ile geçici kurban kesim yerlerine de vatandaşlar tarafından getirilen dişi kurbanlık

hayvanların kesilmeyeceğine,

5. Kasap olan ve kasaplık yapabilecek olan kişilerin Belediye Başkanlığı tarafından tespit

edilmesine, tespit edilen kasaplara kurban bayramından en geç bir hafta öncesine kadar Halk Eğitim

Merkezi Müdürlüğünce eğitim verilmesine,

6. Kurbanda kasaplık yapmak isteyenlerin Belediye Başkanlığına müracaat etmesi, Belediye

Başkanlığınca kendilerine kimlik kartı verilmesine,

7. İl Merkezinde “Kurban Hizmetleri Komisyonu”nca belirlenen yerlerde kesilen Büyükbaş

hayvanlara ait kulak küpelerinin kurban sahipleri tarafından pasaportları ile birlikte İl Tarım ve

Orman Müdürlüğüne teslim edilmesine, Merkez İlçeye bağlı mahalle ve köylerde büyükbaş ve

küçükbaş hayvanlara ait kulak küpelerinin ise vatandaşlarcam,ahalle ve köy muhtarlarına teslim

edilerek kayıttan düşülmek üzere muhtarlar tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim

edilmesine ve konunun halka duyurulmasına,

8. Kurban Hizmetleri ile ilgili olarak alınan komisyon kararlarının, camilerde verilen Vaaz ve

Hutbelerden, Belediye Hoparlöründen ve Mahalli TV’ de ve yazılı basınla halka ve muhtarlara

duyurulmasına,

9. Mahalli TV’ de kurban kesimi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan programın

yayınlanmasına,

10. Komisyon üyesi olan her kurumun kurban kesim yerlerinde yeterli eleman, araç ve gereç

bulundurmasına,

11. Kurban Hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğin EK-6’ncı maddesinde belirtilen şartları

yerine getiren, kendi imkanları ile kurban kesim yerleri hazırlayan kişilerin İlimiz Valiliğine müracaat

etmeleri, kurban hizmetleri komisyonu marifetiyle denetimleri yapılan (öğrenci yurtları hariç) gerekli

yeterlilikleri sağlayan yerlere izin verilmesine,

12. Komisyon kararının bir suretinin Köy ve Mahalle Muhtarlarına tebliğ edilmesine,

13. Karar, Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde, “İl Kurban Hizmetleri Komisyonu”

üyesi kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

14. Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Çevre, Şehircilik ve İklim

değişikliği Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğünün belirlediği kişilerden müteşekkil ve

aşağıda isim ve unvanları yer alan görevlilerden “Kurban kontrol ve Denetim Birimi”

oluşturulmasına karar verilmiştir.” 

Haber Merkezi