İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kontrollü normalleşme tedbirlerini belirledi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, “Kıymetli hemşerilerim, Çok yüksek riskli illerden yüksek riskli illere geçme süresi en kısa sürede olacak il olduğumuz ve uyacağımız kuralların eğitimden iş hayatına ve sosyal yaşama kadar birçok alanı etkileyeceği bilinciyle hareket etmemiz gerektiği açıktır” dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında kontrollü normalleşme sürecini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada Burdur, çok yüksek riskli grupta yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Burdur Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısı yaptı. Vali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının yayınladığı son risk haritasında Burdur’un “çok yüksek riskli” iller arasında görüldüğünü belirtti. Bu durumun, herkesin adım adım salgınla mücadelede yapması gereken çok şey olduğunu anlattığına dikkati çeken Arslantaş, “Kıymetli hemşerilerim, tedbirlere uyarsak, çok yüksek riskli illerden yüksek riskli illere geçme süresi en kısa sürede olacak il olduğumuz ve uyacağımız kuralların eğitimden iş hayatına ve sosyal yaşama kadar birçok alanı etkileyeceği bilinciyle hareket etmemiz gerektiği açıktır. Bugünden itibaren herkesin herkesten mesul olduğu bir döneme girdik.” ifadelerini kullandı.

BURDUR’DA KISITLAMALARA AZİMLE DEVAM
Kontrollü normalleşme süreci kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine genelge gönderildi. Genelde doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından aktarılan haritada Burdur’un çok yüksek riskli iller kapsamında olması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbirler alınarak karara bağlandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Üyeleri tarafından oy birliği ile alınan kararlarla ilgili Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, hâlihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştu. 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir” bilgisi paylaşıldı.
İŞTE TEDBİR KURALLARI
Vali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun oy birliği ile kararlaştırdığı tedbirler şöyle:
İlimiz, Risk Gruplarına Göre Alınacak yeni tedbirler kapsamında, Çok Yüksek Risk Grubunda yer aldığı için, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca;
1. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,
2. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Hafta içi günlerde 21.00 – 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, Hafta sonlarında ise; Cuma 21.00 – Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesine, Cumartesi günleri 05.00 – 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,
3. Önceki kararlarımızda düzenlenen 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süresinin; 3 saatten 4 saate yükseltilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00 – 14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00 – 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği şeklinde yeniden düzenlenmesine,
4. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
5. İlimizdeki yeme içme yerlerinin, (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) 10.00 -20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00 – 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine, ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamamasına,
6. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin, yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmasına devam edilmesine,
7. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,
8. Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine,
9. Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine,
10. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine,
11. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma usul ve saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup, ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre uygulamalara devam edilmesine, İlimizdeki Kamu Kurum ve kuruluşlarının, mesai saatlerinin 8.30-12.30/13.30-17.30 saatleri olarak belirlenmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Derleyen: Hayal GİRİŞİM-Kaynak:  Burdur Valiliği-AA