Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamun Denetçiliği Kurumu Başkanı Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç 9 Mart Çarşamba Günü saat 20.00’da Kültür Merkezinde Bucaklılarla buluşuyor. Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç tarafından Bucak’ta “Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023” hedefleri konulu konferans verilecek.

Konfernas ile ilgili açıklama yapan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, “Halkın ücretsiz avukatlığını yaptığını, vatandaşların idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözerek ve aldığı kararlar ile idarelere yol gösteren Kamu Denetçiliği Kurumunun Değerli Başkanı Türkiye Ombudsmanı Sayın Şeref Malkoç’u bu Çarşamba günü Bucakımızda misafir edeceğiz.  Hukuka, insan haklarına, adalet anlayışına ve hakkaniyete dayalı olarak çalışan, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, yönetimin şeffaf ve hesap verebilir olmasına, insan odaklı bir idarenin oluşmasına, katkı sağlana Kamu Denetçiliği Kurumunu daha yakından tanımış olacağız”dedi..

Kamu Denetçiliği Kurumunu Tanıyalım

İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır’ inancı ile ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurular üzerine inceleme ve araştırma yapmakta, idare ile vatandaşlar arasında köprü kurmaktadır. Kurumun amacı; şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idare ve hizmet anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak, milletimize daha iyi hizmet etmektir. KDK, hakkaniyet, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bir denetim mekanizması olarak on yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Ombudsmanlık Kurumu kökleri itibariyle Osmanlı, Selçuklu ve Abbasiler dönemlerine dayanmaktadır. Örneklere bakıldığında bizim medeniyetimizin ürünü olan Kamu Denetçiliği Kurumu, geçmişten aldığı adalet anlayışı ve bilgi birikimi ile halen halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.