İnşaat Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilcisi İnşaat Mühendisi Veli Ulaş Özdemir ile ilimizdeki konut sektörünü değerlendirdik.  Bina durumları hakkında bilgi aldık. Kentsel dönüşüm üzerine düşünce ve görüşlerini sorduk. Konutlarda kat sayıları ile zemin etütleri ve maliyet hesaplarını hakkında değerlendirmelerde bulunduk.   Çağdaş Burdur Gazetesi Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Başkan Özdemir, “Ülke genelinde hemen hemen her sektörde olduğu gibi inşaat sektörü de salgından etkilenmiştir” dedi.  

Halil İbrahim Kara “Burdur da bina durumları nedir? Genel durum ve deprem değerlendirmesi yapar mısınız?”
İnşaat Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilcisi İnşaat Mühendisi Veli Ulaş Özdemir,
“Depremin yağmur gibi, rüzgar gibi bir doğa olayı olduğunu kabul etmemiz lazım. Uçakların havada kalmasını sebebi mühendislik ilkelerine uygun yapılmalarıdır. Binaların da depremde ayakta kalmasını sağlayan mühendislik hizmeti almış olmasıdır.  Mühendislik hizmeti almış olan binalar, zamanın ve olası depremlerin yıpratıcı etkilerine karşı dirençli inşa edilmektedir.  Burdur’da Deprem Master Planı gerekli kurumlar tarafından yapılmaya çalışılmakta. Bu kapsamda kamu kurumlarının risk tespitleri yapılıyor. Fakat vatandaşlarımızın yoğun olarak ikamet ettiği mevcut yapıların deprem risk analizleri ancak vatandaşlarımızın bizzat başvurusuyla yapılabilmekte. Şahısların inisiyatifinde olan bu durum da özellikle hazır betonla kullanılmayan, deprem yönetmeliklerine uygun yapılıp yapılmadığı denetlenmeyen yapılarda halkın can ve mal güvenliğine tehdit oluşturabilmektedir.  Beton ve demir donatı malzeme özelliklerinden ve kullanım sürecinde dış etkilere maruz kaldıklarından dolayı bir süre sonra işlevlerini tam olarak yerine getirmemeye başlar. Bu durum betonarmenin dayanıklılığını dolayısıyla hizmet ömrünü kısaltır. Betonun dayanıklı olması, betonarmenin hizmet ömrünü uzatır. Betonarme bir yapının tasarımı yapılırken, tasarlanan yapının uzun süre ayakta kalacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Performansa dayalı bir tasarımda beton malzemesinin bileşenleri, özellikleri, beton teknolojileri, betonun dayanımı, dayanıklılığı ve betonda sürdürülebilirlik konusu her geçen gün biraz daha fazla önem kazanıyor. Burdur yapı stokumuzun eski olduğu görülmekte, bunun tespitinin bir an önce yapılması şart. Yapı stokumuzun deprem güvenlikli olmadıklarını biliyoruz. Ömürlerinin sonuna yaklaşmakta olan binaların gerek ekonomik gerekçelerle gerek bilinçsizlikle yıkılıp yeni yapılara dönüştürülmemesi toplumumuzun canının ve malını tehdit eden önemli bir sorundur. Burdur’da son 10 yılda gerçekleşen yeni yapılaşma hamleleriyle eski yapı stokunun bir kısmı yenilendi.  Yaşamış olduğumuz depremler, deprem büyüklüğü ile orantılı olmayan can ve mal kayıpları ortaya çıkarıyor. Bu yapıların önemli bir kısmı mühendislik hizmeti almadan kaçak ve denetimsiz bir şekilde üretilmiştir. Bu nedenle yapı stokumuzun güvenli ve uzun ömürlü olması gerekiyor. Yapı stokumuzun çoğunluğu betonarme olarak üretilmektedir. Kullanılan malzemelerin standartlara uygun olmasının yanında, “Bina Deprem Yönetmeliklerine” uygun olarak tasarlanıp üretilmesi zorunludur.

-Halil İbrahim Kara;  “Köylerde ve Burdur merkezde Tepe, Yenice Mahalle gibi eski yerleşim yerlerinde ki yapı durumları nedir? Buralarda kentsel dönüşüm halkın isteğine veya yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılması doğru mudur?
İnşaat Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilcisi İnşaat Mühendisi Veli Ulaş Özdemir, “
Burdur ili, tüm ilçeleri ve köylerinde dediğimiz gibi yapı stokunun durumu Tepe, Yenice, Karasenir, Necati Bey başta olmak üzere tüm mahalle ve köylerimizde ivedilikle çıkarılmalı ve kentsel dönüşüm işlemleri kentimiz de yaşayan insanların ve kent yönetimlerinin katkılarıyla düzenlenmeleri yapılmalıdır”

-Halil İbrahim Kara “Burdur da yapı işlerinde kat sayısı nedir? Ne olmalıdır?”
İnşaat Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilcisi İnşaat Mühendisi Veli Ulaş Özdemir, “
İlimizde kat sınırının çevre illere ve emsallerine göre düşük olduğu kanaatindeyiz. Kat adedinin az olması, mevcut yapıların dönüştürülmesini engelleyen 1 numaralı sorun gibi görünüyor. Örneğin mevcutta 2 katlı olan eski bir yapının yeniden ruhsatlandırılması durumunda 3 kat izni olması, bu parselin dönüştürülerek topluma kazandırılmasını imkansız kılmaktadır. Gerekli mühendislik hizmeti alan binalar, ciddi depremlerin olduğu Japonya’da olduğu gibi çok katlı da yapılabilir. Örneğin kat adedinin çek-çık yöntemiyle arttırılması fikrine sıcak bakıyoruz. Çek-çık yöntemi; 160 m2 oturumlu 3 katlı bina yerine, 120 m2 oturumlu 4 katlı bina yapılmasına denmektedir. Örneği çeşitlemek gerekirse, 80 m2 oturumlu 6 katlı bina da yapılabilir. Bu yöntemle toplam inşaat alanı aynı kalmakta, fakat arsada otopark, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ortaya çıkabilmektedir. Bu da daha sağlıklı bir kent yapılanmasının önünü açmaktadır. Ayrıca mevcut eski binaların da dönüştürülmesine olanak sağlayacaktır.”

-Halil İbrahim Kara: “Bu kat sayısı zemin etüdüne göre değişebilir mi?”
İnşaat Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilcisi İnşaat Mühendisi Veli Ulaş Özdemir, “
Burdur’da bütün alanlara, mühendislik ilkelerine uygun olması koşuluyla bina yapılabilir. Binanın kaç katlı olduğu değil, kurallara uygun yapılıp yapılmadığı önemli. Biz mühendisler olarak mühendislik hizmeti alan, yapı denetim kontrolünden geçen ve kurallara uygun yapılan binaların istenilen kat ve yükseklikte olabileceğini düşünüyoruz. Mühendislik hizmeti almayan binalar bir gün yıkılmaya mahkumdur!

Halil İbrahim Kara: “Burdur da inşaat sektörü covid-19 pandemi sürecinden etkilendi mi? Maliyet ve satış değerlendirmesinde bulunur musunuz?”
İnşaat Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilcisi İnşaat Mühendisi Veli Ulaş Özdemir, “
Ülke genelinde hemen hemen her sektörde olduğu gibi inşaat sektörü de salgından etkilenmiştir. Salgın öncesi fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkisi geçmeden ortaya çıkan pandemi süreci maalesef sektörü iyiden iyiye zora sokmuştur”

-Halil İbrahim Kara: “Şu an yeni konutlarda 1 metrekare maliyeti nedir?”
İnşaat Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilcisi İnşaat Mühendisi Veli Ulaş Özdemir: “Bu yapının hangi bölgede olduğuna göre, arsa payının veya bedelinin ne olduğuna göre değişkenlik göstermektedir”

Çağdaş Burdur Gazetesi