Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerce yapılan satışlarda Güvenli Ödeme Sisteminin kullanılması gerektiğini vurguladı

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Güvenli Ödeme Sistemini kullanmayan işletmelere idari yaptırım cezası uygulanacağına dikkat çekti. Başkan Yusuf Keyik, söz konusu uygulamanın Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokolle devreye alındığını kaydetti.  
Başkan Yusuf Keyik, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin birinci fıkrasında, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedelinin, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu hüküm doğrultusunda T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) arasında 07.01.2020 tarihinde imzalanan protokolle güvenli ödeme sisteminin oluşturulması ve işletilmesi hususunda TNB yetkilendirilmiştir. Güvenli Ödeme Sistemi TNB tarafından 03.02.2020 tarihinde hazır hale getirilerek kullanıma açılmış olmasına rağmen ikinci el motorlu kara taşıtı satış sayısı ve Sistemin kullanım sayısı raporlarında Yönetmelik hükümlerine riayet edilmediği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerce yapılan satışlarda taşıt bedelinin tamamının ya da bir kısmının kâğıt para ya da havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda Güvenli Ödeme Sisteminin kullanılması gerekmekte olup, işletmelerce bu yükümlülüğün yerine getirilerek idari yaptırıma maruz kalınmaması önem arz etmektedir.”

HABER MERKEZİ