Burdur İl Genel Meclisi’nde (İGM) İhtisas Komisyonu seçimleri yapıldı. Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık  Başkanlığı’nda 2 Nisan 2021 tarihinde saat16.30’da yapılan seçimlerde Plan ve Bütçe Komisyonu’na 7, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na 7, Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na 5, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na 5, Tarım ve Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu’na 5 İGM üyesi seçimi  işaretleme yöntemiyle yapıldı.

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU

Muzaffer Akın (komisyon Başkanı), Göksel Akça(Komisyon Başkan vekili)  Murat Akbıyık, Halil Çiçek, İbrahim Avcıl, Uğur Aydos, Celal Saygın

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Mehmet Hasyıldırım(Komisyon Başkanı),  İsmail Akkaya(komisyon Başkan Vekili), Murat Akbıyık, Levent Tokmaker, Hüseyin Ünal, Erol İlden, Hakan Açar

EĞİTİM-KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Halil Candan(komisyon Başkanı), Mustafa Şengil (Komisyon Başkan Vekili), Göksel Akça, Kahraman Arlı, Hasan Yalçın

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Rafet Sak (Komisyon Başkanı) , Halil Çiçek (Komisyon Başkan Vekili) Mustafa Şengil, , Ersoy Varol, Hasan Yalçın

TARIM VE KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU

Zekeriya Acar(Komisyon Başkanı) Muzaffer Akın(Komisyon Başkan Vekili) , Mustafa Şengil, , Kahraman Arlı, Hasan Yalçın Oy çokluğu ile kabul edilen İhtisas Komisyonu Üyeleri kendi aralarında yaptığı toplantıda başkan ve başkan vekilini belirlediler. 

Halil İbrahim Kara