HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Burdur Belediye Meclis toplantısı 7 Haziran 2024 Cuma günü Belediye Meclis Salonunda Ali Orkun Ercengiz başkanlığında saat 14.00’da gerçekleşti. Meclis toplantısında, 17 gündem ve 5 ek madde madde görüşüldü.

  

Gündem Maddeleri:

1-4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun gereğince, Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi ve Ziraat Odası Meclis üyelerinin müşterek katılımıyla, Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 asıl, 5 yedek ve Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 asıl, 5 yedek üye seçiminin gizli oylamayla yapılması hususu görüşüldü.

Tek liste halinde gerçekleşen seçimde Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne

ASİL ÜYELER: Kadir Önel, Murat Tekin, Osman Can, Ahmet Çelebi, Hakan Demir

YEDEK ÜYELER: Mehmet Özdemir, Rıza Bozkurt, Mustafa Ongun, Hüseyin Tekin, Ahmet Yarar

Çiftçi Malları Murakabe Heyeti’ne ise

ASİL ÜYELER: Kemal Kubilay, Hüseyin Kaya, Nihat Ülkü, Hasan Ali Daldal, Kamil Özcan

YEDEK ÜYELER: Mahmut Yılmaz, Erol İlden, Veli Akkoç, Fevzi Tekin, Halil Kutlu seçildi.

       2-Ege Belediyeler Birliğine Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere, meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi hususunun görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Asıl üye Gürkan Akbulut, yedek üye ise Fatıma Küçükkaplan olarak belirlendi.

3-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereğince, 2024 yılı Kurban Bayramı döneminde uygulanacak olan “Canlı Hayvan Pazarı Kurbanlık Teşhir/Satış Yeri Ücret Tarifesi”nin belirlenmesi hususunun görüşülmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.  Kabul edilen maddeye göre fiyatlar,

Canlı hayvan pazarı kapalı alanda Küçükbaş hayvan satış teşhir patoğunda 1 adet büyük kabin 4 bin TL; 1 adet küçük kabin ise 2 bin 500 TL oldu.

Canlı Hayvan Pazarı Açık alanında küçükbaş hayvan satış teşhir alanı 1 adet satış teşhir alanı ise bin 500 TL olarak kabul edildi.

4-İlimiz Burdur Merkez sınırları dahilinde yaptırılacak şebeke ve servis hatları imalatı sırasında, cadde ve sokaklarda meydana gelebilecek asfalt, kaldırım ve her türlü yol bozulmalarının bedelinin belirlenmesi ve tamiratı ile ilgili protokol yapmak üzere  Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

5-Burdur Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevi’nin 2024-2025 yılı eğitim-öğretim dönemi aylık ücreti Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 2024/81 sayılı kararı ile KDV dahil 10.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu ücretin güncellenmesi hususunun görüşülmesi maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine kreşlerin ve gündüz bakımevlerinin fiyatları yeniden görüşülerek güncellemeye gidildi.
Burdur Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantısında görüşülen maddeye göre fiyatlar 2024  yılı Eylül ayından Ocak  ayına kadar 6.000+KDV 2025 yılı ocak ayından itibaren 8.000+KDV olarak güncellendi.

6-Ticari Taksi İşletmecilerinin, Burdur Belediye Başkanlığı Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliği’nin 23/7 maddesinde belirtilen “Araç değişikliklerinde bir üst yaş şartı aranır.” hükmünün kaldırılması ve 23/6 maddesinde belirtilen “Araç model değişikliklerinde 10 yaş şartı aranır.” hükmündeki yaş şartının 15 yaş olarak değiştirilmesi talepleri görüşülerek oy birliği ile komisyona havale edildi. Komisyon üyeleri ise (AK PARTİ) Hüseyin Büyükkeleş, (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ergün Gencer, Bayram Kepenek olarak belirlendi.

7- S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, artan maliyetler nedeni ile özel halk otobüsleri ücret tarifesinin güncellenmesi taleplerinin görüşülmesi maddesi görüşülerek oy çokluğu ile komisyona havale edildi. Komisyon üyeleri ise (AK PARTİ) Kadir Yaman, (CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ergün Gencer ve Bayram Kepenek olarak belirlendi.

8- 151056113 ve 151056114 plan işlem numaralı, Burdur Merkez Yeni Mahalle, pafta: m24c02a1c-4b, ada: 1493, parsel no: 1-2-11-19-20-21’e ait otogar kompleksi alanı için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

9- 151056100 plan işlem numaralı, Karasenir Mahallesi, 260 ada, 52 parsel nolu, mülkiyeti Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait parselde, çekme mesafelerinin değişikliği amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edilerek komisyona havale edildi.

10- 151045099 plan işlem numaralı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi içerisinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, X:4172740-4173750, Y:529890-530660 koordinatları arasında bulunan alanda, mevcut imar planında düzenlenmiş yollar ile uygulamada açılmış yolların ve binaların güncellenmesine yönelik olarak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi maddesi oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi.

11- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 631, parsel 840 tapu kayıtlı taşınmazın, imar planında yola, çocuk bahçesine ve yeşil alana isabet eden kısımlarının, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, ada 2039, parsel 3 tapu kayıtlı 3.731,67 m2’lik taşınmazın Burdur Belediyesine ait 1.845,72 m2’lik hissesi ile trampa edilmesi hususunun görüşülmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

12- 7257 Sayılı Elektrik Piyasasi Kanunu ile Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesinin (8) bendi ve Belediye Meclisinin 02.08.2023 tarih ve 2023/115 sayılı kararına istinaden, Burdur/Merkez onaylı imar planı dışında yer alan Menderes Mahallesi,  Hızırilyas Mahallesi ve Bağlar Mahallesinin bulunduğu bölgelerde 2023 yılında 1.etabı tamamlanmış olan doğalgaz şebeke imalatlarının 2.etabının 2024 yılında yapılabilmesi için Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi ile Burdur Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılması ve Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e protokol imzalama yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

13- Belediyemiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren futbol, judo, güreş, halk oyunları, tekvando branşları ve önümüzdeki süreçte açılması planlanan spor branşları faaliyetlerinde kulübün ve bağlı bulunduğu sporcuların lisans, vize, barınma, ulaşım, malzeme, yemek vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere 600.000,00 (altıyüzbin) TL’nin kulüp hesabına aktarılması hususunun görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

14- 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Kurumumuz adına Mine Hanım Engelli Gündüz Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında tüm iş ve işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkili kılınması hususunun görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

15- Kurumumuz İtfaiye Müdürlüğünün 2024 mali yılı bütçesinde yeterli ödeneği bulunmayan 46150235 0320 5 061401 Kara Taşıt Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları Dahil) Giderleri kalemine, Fen İşleri Müdürlüğüne ait 46150231 0620 5 061401 Kara Taşıt Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları Dahil) Giderleri kaleminden 4.000.000,00 (dörtmilyon) TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

16- Belediyelerin pay sahibi olduğu anonim şirket toplantılarında, belediyeyi temsil edecek gerçek kişinin Belediye Meclisi kararı ile yetkilendirilmesi gerektiğinden, Belediyemizi Torosgaz Genel Kurul Toplantısında temsil etmek üzere 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi hususunun görüşülmesi maddesi oy çokluğu ile komisyona havale edildi. Komisyon üyeleri ise Asıl üye Bayram Kepenek, Yedek üye Zinet Gezer olarak belirlendi

KOMİSYON KARARLARI

17- UİP-151053591 plan işlem numaralı Burdur İli, Merkez İlçesi, Özgür Mahallesi, 802 ada, 3 parsel nolu taşınmazın güneyinde bulunan park alanı içerisinde trafo alanı planlanması amacıyla, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi teklifi ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Melisa Adınısever