Burdur Tarım ve Orman İl Müdürlüğü: “2021-2022 tarım dönemi haşhaş ekimi için izin başvuruları sadece TMO internet sayfasında yer alan Haşhaş Üretim Başvuru Sistemi (HÜBAS) üzerinden gerçekleştirilecektir. 2021-2022 tarım dönemi haşhaş ekim başvuru süresi mevzuat gereği 30 Ekim 2021 tarihinde sona erecektir. 30 Ekim 2021 tarihinden sonra HÜBAS sistemi kapatılarak ekim izin başvurusu alınmayacaktır.”

Burdur Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından haşhaş ekim izin başvurularının başladığı ve başvuruların 30 Ekim’de sına ereceği duyuruldu. Haşhaş ekim izin başvuruların, TMO internet sitesinde yer alan Haşhaş Üretim Başvuru Sistemi (HÜBAS) üzerinden alınacağı bildirilen duyuruda, “2021-2022 tarım dönemi haşhaş ekimi için izin başvuruları sadece TMO internet sayfasında yer alan Haşhaş Üretim Başvuru Sistemi (HÜBAS) üzerinden gerçekleştirilecektir. Üreticiler ekim başvurusunda bulunacağı parseller için Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe teşkilatlarınca düzenlenecek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi alınmasını müteakip HÜBAS üzerinden ekim izin talebinde bulunacaktır. 2021-2022 tarım dönemi haşhaş ekim başvuru süresi mevzuat gereği 30 Ekim 2021 tarihinde sona erecektir. 30 Ekim 2021 tarihinden sonra HÜBAS sistemi kapatılarak ekim izin başvurusu alınmayacaktır. Her bir üretici ÇKS’ye kayıtlı en fazla 3 parsel için ekim izni alabilecektir. Ancak 3 parselin toplamı 30 dekarı geçmeyecektir. Bu tarım döneminde de önceki yıllarda olduğu gibi köy/mahallelere aktarılacak kota kadar ekim yapılabilecektir. 500 m2 ‘den küçük parseller için haşhaş ekim başvurusu yapılamayacaktır. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sezon, ayrı parsellerde farklı tohumluk ekilmesi uygulamasına izin verilmeyecek olup, birden fazla parselde üretim yapan üreticilerimiz tüm parsellerinde Kurumumuzdan temin ettikleri tohumlukları veya kendi tohumluklarını tercih edebileceklerdir. Kurumumuzdan aldıkları tohumluklarla üretim yapan üreticilerin haşhaş kapsülleri morfin oranına göre kademeli olarak 10 TL/kg baş alım fiyatı ile barem uygulanarak satın alınacaktır. Kendi tohumluğunu kullanarak üretim yapan üreticilerin haşhaş kapsülleri 5 TL/kg fiyattan barem uygulanarak satın alınacaktır. Kurumumuz tohumluklarını kullanacak üreticileri haşhaş tohumlukları dekara 1 kg hesabı ile dağıtılacaktır. Dağıtılan her 1 kg tohumluk bedeli için KDV hariç 18 TL/kg 2022 yılında ofise satılacak ürün bedelinden tahsil edilecektir. Kurumumuzdan tohumluk alıp ektiğini beyan eden ancak tohumluklarımızı kullanmadığı veya diğer tohumluklarla karıştırarak kullandığı tespit edilen üreticiden ise, fatura karşılığı kaydedilen borca ilave olarak her 1 kg tohumluk bedeli için cezai şart niteliğinde ilave 18 TL/kg daha tahsil edilecektir” denildi.

HABER MERKEZİ