Burdur Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen Alzheimerlı Hastaların Aile Bakıcıları İçin Yeni Bakım Yöntemlerinin Geliştirilmesi Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi (DemCARE) Projesi ikinci ulusötesi toplantısı Portekiz’de yapıldı.  Gerçekleşen toplantıya Burdur Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje biriminden Emine Çağ, Mahizer Kars, Özlem Çukur, İl Sağlık Müdürlüğünden, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Tuğçe Öncü, Meltem Kılınç, BUHAYAD’dan Dernek Başkanı İlhan Kayış, Meryem Zincirli, Gülay Kayış, proje ortağı olan İspanya, Portekiz ve Slonvenya’dan temsilciler katıldı. Toplantıda projenin yenilikçi çıktıları ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi.  Toplantı proje ortaklarına katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

PROJENİN DETAYLARI
Burdur Valiliği Koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti kapsamında hibe almaya hak kazanan kısa adı DemCARE olan “Alzheimerlı Hastaların Aile Bakıcıları İçin Yeni Bakım Yöntemlerinin Geliştirilmesi” projesinin ilk ulus ötesi toplantısı, proje ortakları ve ilgili paydaşların katılımıyla 23-24 Ocak 2020 tarihinde Burdur’da gerçekleştirilmişti.  İkinci Ulusötesi Ötesi Toplantı da 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde Portekiz’in Lizbon kentinde proje ortaklarından APFADA’nın ev sahipliğinde tüm ortakların katılımıyla gerçekleştirildi.

DEMCARE PROJESİ HAKKINDA
DemCARE kısa adı ile yürütülecek olan projenin amacı; Alzheimer ve diğer demans hastalarının (AD) ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yaklaşımlar geliştirmek, Alzheimerlı hastaların bakımı ve bakıcılarının yükünü hafifletmek için daha iyi stratejiler geliştirmek, Alzheimerlı hastaların bakıcılarının yaşam kalitesini yükseltmek, yetişkin eğitiminin, sağlık hizmetleri bağlamında daha etkin bir şekilde nasıl geliştirilebileceğini göstermek, farklı AB ülkelerindeki farklı yaklaşımları analiz ederek bu bulguları ihtiyaç duyulan yerde kullanılmasına katkı sağlamaktır. Proje ayrıca, projeye dayalı çalışma kültürünün kamu ve sivil toplum örgütleri nezdinde yaygınlaşması ve bu sayede AB hibe programlarından yararlanma yarışında Burdur’un bir adım daha ileriye taşınmasına da hizmet edecektir. Proje faaliyetleri bağlamında; Söz konusu amaçlara ulaşmak için farklı tarihlerde Slovenya, Portekiz İspanya ve Türkiye’de Ulus ötesi toplantılar gerçekleştirilecektir. Hedef kitleye yönelik Burdur’da ve Slovenya’da eğitim kursları düzenlenecektir. Aile bakıcılarına verilecek eğitim kursu (güvenlik önlemleri, unutkanlıktan kaynaklanan sorunlara alternatif çözümler, sorumluluk) ile söz konusu hastalığın evrelerini, her aşamada görülebilen olası sorunları ve bunlar ile başa çıkma yöntemleri anlatılacaktır. Hastaların yaşam kalitelerini arttırmak için çalışmalar yürütülecektir. Projede, “AB Standartlarında Yenilikçi Bir Eğitim Müfredatı”, “E-Öğrenme Modülü”, “Bilgisayar Oyunları” geliştirilecektir. Bu sayede ilgili sağlık personeli, hasta ve onlara bakan hasta yakınlarına eğitim hizmeti sunulmasını, aile bakıcılarının kendilerini toplumdan soyutlamamalarını, kendilerini bakıcı olarak tanımalarını ve dijital okuryazarlıklarını geliştirmelerini, hastalar ve hasta yakınları için daha güvenli bir yaşam ortamı oluşturulmasını ve hasta yakınlarının bilgi ve beceri seviyeleri yükseltilmesini sağlayacaktır. Proje sonucunda elde edilecek söz konusu ürünler ülkemizdeki ilgili kurumlara iletilerek proje sonuçlarından faydalanmaları sağlanacaktır.
Burdur Valiliği koordinatörlüğünde 2 yıl süre ile yürütülecek projenin toplam bütçesi 146 bin 33 EURO’dur. Projede Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal İçerme ve Eğitim Derneği yerel ortak; Slovenya’dan sivil toplum kuruluşu Spomincica Alzheimer, Portekiz’den sivil toplum kuruluşu Associacao Portuguesa De Familiarese Amigos De Doentes De Alzheimer, İspanya devlet üniversitesi Universidad De Oviedo yabancı ortak olarak yer almaktadır.

HABER MERKEZİ