İletişim, en genel anlamda bir duygu, düşünce ve bilgi paylaşım süreci olarak tanımlanabilir. Çilenti (1984)’ e göre iletişim “davranış değişikliği meydana getirmek üzere fikir, bilgi, tutum, duygu ve becerilerin paylaşılması”, Baltaş ve Baltaş (1992)’ a göre “duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılması” olarak tanımlanmaktadır. İletişim dört temel bölümden oluşmaktadır.

Kaynak: İletişimi başlatan kişi veya topluluktur.

Mesaj: İletilmek istenen konudur.

Kanal: Ses tonu, kelimeler, jest ve mimikler gibi düşünceleri aktarmamızı sağlayan iletişim araçlarıdır.

Alıcı: İletiyi alan ve anlamlandıran kişi veya topluluktur.

Olumlu ve etkili iletişim çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler. Peki, çocuklarla olumlu ve etkili iletişim nasıl kurulur?

 • Öncelikle çocukla konuşurken beden dili olumlu şekilde kullanılmalıdır. Güler yüzlü olunmalıdır ve çocuğa temas edilebilir.
 • Çocukla göz teması kurulmalıdır ve onun mesafesine eğilinmelidir.
 • Çocuğa verilecek mesaj açık olmalıdır.
 • Çocuklar iyi bir şekilde dinlenmelidirler. Anne babalar yoğunken çocuk ısrarcı bir şekilde bir şeyler söylemek istiyorsa çocuğa, o an başka bir işi olduğu ve işi biter bitmez ilgileneceği söylenebilir.
 • Çocuklar hata yaptığında suçlamak ya da yargılamak yerine hatasını telafi etmesi için zaman verilmelidir.
 • Çocuğun yaşına uygun sorumluluklar vererek ona da bir birey olarak değer verildiği gösterilmelidir.
 • Çocuğa yönelik sınırlar koyulmadan önce o sınırlar gerekli mi değil mi değerlendirilmelidir, daha sonrasında sınırlar çocuğa belirtilmelidir.
 • Çocukla özel aktivite saatleri oluşturulmalıdır. Çocuğun kendini değerli hissetmesini sağlayabilir.
 • Çocuğa yönelik sevgi sözel olarak ifade edilmelidir.
 • Anne ve babanın disipline etme yöntemi aynı olmalıdır ve koyulan kurallara aynı derecede bağlı kalmalıdırlar.
 • Çocuğa duygularının anlaşıldığı hissettirilmelidir.
 • Çocuklar bazen meraklı sorular sorduğunda soruları geçiştirilmemelidir, sabırlı bir şekilde soruları cevaplanmalıdır.
 • Ebeveynler sevdikleri aktiviteleri yaparak kendilerine vakit ayırmalıdırlar. Mutlu ebeveyn çocuğuna daha sabırlı davranarak daha olumlu bir iletişim kurabilir.