Flaş Haber Yeni

16 NİSAN DÜNYA YÖRÜKLER GÜNÜ KUTLU OLSUN!

16 NİSAN DÜNYA YÖRÜKLER GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Burdur, Türkiye'nin zengin kültürel dokusuna katkıda bulunan birçok unsura ev sahipliği yapmaktadır.

Bu unsurlardan biri de Yörük kültürüdür. Burdur'un köklü Yörük geleneği, şehrin kimliğinin önemli bir parçasını oluşturmakta ve geçmişle günümüz arasında köprü kurmaktadır.
Vatanına sıkı sıkıya bağlı olan Yörükler, mertlikleri, dürüstlükleri, sıcakkanlılıkları, misafirperverlikleri, fedakarlıkları ve paylaşımcı yaklaşımlarıyla tanınırlar. Yazları yaylalarda, kışları ise kışlıkta çalışarak ekmeklerini taştan çıkaran, çalışkan insanlar olarak bilinirler. Yörüklerin bu özellikleri, geleneksel yaşam tarzlarının bir yansımasıdır ve toplulukları arasında güçlü bir dayanışma ve yardımlaşma kültürünü destekler.

BURDUR'DA YÖRÜK KÜLTÜRÜ

Burdur'da Yörük kültürü, geleneksel yaşam tarzı, el sanatları ve gıda kültürü gibi birçok alanda kendini göstermektedir. Yörüklerin göçebe yaşam tarzından ve doğaya uyum sağlamışlıklarından izler, şehrin çeşitli bölgelerinde hala görülebilmektedir. Özellikle kırsal alanlarda, Yörük ailelerinin yaşam tarzları ve geleneksel el sanatları halen yaşamaktadır. 

Bucak İlçesi'nde tarih boyunca yaşamış olan Melliler ve Milliler adlı Yörük gruplarının kökenine dair araştırmacılar arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazıları Mellilerin Avşar kökenli olduğunu öne sürerken, bazıları ise Peçenek (Becene) kökenli olduklarını iddia etmektedirler. Bucak ilçesindeki bir bölgeye ise 15. yüzyıldan beri "Milli Nahiyesi" veya "Milli Kazası" adı verilmektedir. Bu adı taşıyan Melli veya Milli Yörükleri, o çağdan yakın zamana kadar bölgede yaşam tarzlarını sürdürmüşlerdir.

Melli Yörüklerinin cemaatleri şunlardır: Adil, Akbük, Bayat Bayır, Çakırlar, Eşen, Gelesin, Germegi, İsa Sazı, Kabaağaç, Kayadibi, Kayı, Kayı Ece, Milli, Kum Beyi, Süleoğulları, Susuz, Taşcı. Bu isimler, dolaştıkları yerlerden veya özgün adlarından alınmış olabilir.

Ayrıca Emirhan Oğlu Yörükleri de bilinmektedir. Kışla cemaati olarak bilinen bu grup içerisinde Küreciyanlar ve Kızıl İshaklar cemaatleri bulunmaktadır.

Bucak'ta yaşayan diğer Yörük grupları arasında Sarı Keçililer, Eşeler Dağı'na göçenler, Karaağan Dağları'nda yaşayanlar, Saçı Karalılar ve Hacı İbrahim'den bazı bölükler bulunmaktadır.

1701 yılında iskan edilen Daniştment Türkmenleri, Hamit Sancağı ve çevresine yerleştirilmiştir. Bunun yanı sıra Burdur'a yerleşen diğer aşiret ve cemaatler arasında Karamusalı Yörükleri, Karatekeli Yörükleri, Kolucak (Kolçak), Oğuzhanlılar, Beyliler, Saçı Karalılar, Sarıkeçili Yörükleri, Yeni Osmanlı Yörükleri, Burhanlılar, Bıyıklı Yörükleri, Cerit, Bozulus (Tabanlı), Çubuklu göçeri, Deremilli (Dirmilli), Eşenli Yörükan, Eski Yörük, Gerce, Kölegir, Gözden Göre, Hacılar, Hacı Veliler Obası, İğdecik Delisi, Karaçallı, Karakoyunlular, Karamusaoğlu Bekir, Karaözlü Yörükleri, Keçili, Kıllı, Kızılallı, Kılavuzlar, Kulaklar, Kutludoğmuşlu, Macarlar, Paşalı, Savcılı, Tırtar, Toma Yörükleri, Yapağılı, Karakeçili, Çakallar, Haytalar (Saçı Karalar), Honamlı Yörükleri ve Horzumlular yer almaktadır.

Burdur iline yerleşen aşiretlerin ve cemaatlerin çeşitli köylerde ve bölgelerde yerleştikleri ve tarih boyunca bu bölgelerde yaşadıkları görülmektedir.

Kemer, Sarıtaç Yörüklerinin vatanıdır ve eskiden Kemer'e Sertaç da denilirdi. Bu bölgenin beyleri de etkili insanlar arasında yer almıştır. Katırcıoğlu ailesi de yüzyıllar boyunca Kemer'de ayanlık yapmıştır.

Sözlükte "yörük" ne demek?

Hayvancılıkla geçinen, göçebe türkmen boyu, ve bu boydan olan kimse.

Burdur Yörükler kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan Yörükler Günü ve 48’inci Turizm Haftasını kutladı

Gazetemize röportaj veren YörKayDer (Burdur Yörükler Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği ) Başkanı Alaettin Kalkan mesajında: “Her yıl 16 Nisan tarihinde kutlanan Yörükler günümüz tüm Yörük-Türkmen camiasına kutlu olsun. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 48’incisinin kutlandığı Turizm haftası da kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ BURDUR GAZETESİ OLARAK BİZ DE 16 NİSAN DÜNYA YÖRÜKLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ!

 

 

MELİSA ADINISEVER-H.NESİBE SOLAK