Flaş Haber Yeni

BURDUR'DA 2 İLÇEDE İŞÇİ ALIMI!

BURDUR'DA 2 İLÇEDE İŞÇİ ALIMI!

Burdur Gölhisar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Vefa (Yaşlı Evde Bakım) programı kapsamında 2 adet geçici personel istihdam edilecektir.

Başvuru tarihleri 10 Mayıs 2024 – 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Müracaat Koşulları

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

-21, 49 yaş aralığında olmak

-Kamu haklarıdnan mahrum bulunmamak

--Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, devlet sırrına karşı suçlar ve casusuluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

-Görevin özelliğine göre eğitim,yaş,tecrübe gibi özel şartları taşımak

-Adli sicil kaydı bulunmamak

-Askerlik görevini yerine getirmiş olmak

Karbel Tarım İşletmelerine, 2 adet geçici Tamirci personel istihdam edilecektir.

Başvurular 8 Mayıs 2024 – 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Müracaat Koşulları

-T.C. vatandaşı olmak

-18 yaşını tamamlamış olmak

-Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak

-Emekliliğe hak kazanmamış olmak

-657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak

-Burdur/Karamanlı ilçesinde ikamet ediyor olmak

YAŞLI EVDE BAKIM İLANINI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TAMİRCİ İLANINI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Merkezi