• TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROJESİ’NİNDE  “GELECEK İÇİN DOĞA’YA SAHİP ÇIK” ÇAĞRISI YAPILDI

“TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları  Projesi”  tamamlandı. Burdur Gölü ve Salda Gölü sularını inceleyerek her iki gölün kirlilik oranlarını tespit edildiği proje 5-9 Eylül tarihlerinde projenin kapanış gerçekleştirildi. Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın birimi tarafından verilen bilgide; “Proje katılımcı 24 ortaokul öğrencisi göllerin kuraklığı, sulak alanların yönetimi, bilimsel tarım faaliyetleri ve su problemleri ile ilgili çeşitli eğitimler aldılar. Burdur Gölü ve Salda Gölü sularını inceleyerek her iki gölün kirlilik oranlarını tespit ettiler. Birçok alanında öncü akademisyenin eğitimci olarak katıldığı projede, öğrenciler, eğlenerek öğrendikleri etkinlikler içerisinde çevre sorununun çözümleri üzerine tartıştılar. Projenin beş günlük etkinliklerinin sonunda katılımcılar edindikleri bilgileri içeren bir bildiri hazırladılar. Proje etki alanının geliştirilmesi için yayınlanan bildiride çocuklardan hepimize bir mesaj var

GELECEK İÇİN DOĞAYA SAHİP ÇIK

Doğanın korunmasında hepimiz sorumluyuz. Dolayısıyla herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Tarımsal üretimde suyun tasarruflu kullanılması sağlanmalıdır. Fabrika atıkları filtrelenmelidir. Evdeki suları birden fazla amaçla kullanmaya olanak sağlayacak sistemler geliştirilmelidir. Bireylerin gelecekte yaşanabilecek su kıtlığı hakkında bilinçlenmesi ve suya daha fazla değer vermesi sağlamalıdır. Atık suların arıtılmasını sağlayan tesisler yaygınlaştırılmalıdır. Yağmur suyunun günlük işlerde kullanılabilmesi için su hasadı yönteminin yaygınlaştırılmalıdır. Yapay gübre yerine doğal gübrelerin kullanımı sağlanmalıdır. Tarımda doğa dostu sulama yöntemleri tercih edilmelidir. Su ayak izine dikkat ederek su tüketimi sağlanmalıdır. Şehirler doğa dostu tasarlanmalıdır. Doğa dostu bilim çalışmaları desteklenmelidir. Madencilik faaliyetleri doğa dostu yöntemlerle yapılmalıdır. Çiftçiler susuz tarım konusunda bilinçlendirilmelidir. Suyu korumak için projeler geliştirilmelidir. Göllerin korunması için insanları bilinçlendirecek eğitimler düzenlenmelidir. Evlerde atık yağlar geri dönüşüm için ayrılmalıdır. Su ayak izi yüksek olan ürünler dikkatli kullanılmalıdır Ormanlar korunmalıdır. Anız yakımları önlenmelidir. Zamanı geçmeden elbirliği ile önlem almamız gerektiğini unutmayalım. Su sadece bizim değil doğadaki ve gelecekteki tüm canlıların. İşte bu yüzden suyumuza, toprağımıza ve geleceğimize sahip çıkalım.” denildi.

Halil İbrahim Kara