GELİR KAYBI DESTEĞİ İÇİN SON BAŞVURU GÜNÜ 31 MART

Burdur Valiliği: “Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası “Gelir Kaybı Desteği” ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası tutarında “Kira Desteği” verilecektir. Başvurular 31.12.2020 tarihinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlanmış olup, başvuru işlemleri 31.03.2021 tarihine kadar devam edecektir.”

Burdur Valiliği tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kararlaştırılan Gelir Kaybı Desteği başvuruları ile ilgili duyuruda bulunuldu. Burdur Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Gelir Kaybı Desteğinden yararlanmak  isteyen esnafların 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Burdur Valiliği tarafından verilen bilgide, “Ticari işletmeleri Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası “Gelir Kaybı Desteği” ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası tutarında “Kira Desteği” verilecektir.  Başvurular 31.12.2020 tarihinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlanmış olup, başvuru işlemleri 31.03.2021 tarihine kadar devam edecektir.

 Bahse konu desteklerden;
-14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,
-Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
-Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
-Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler,
-Kira desteği için işyeri kira olanlar faydalanabilecektir.

Kira desteği sürecinde; Başvuru sahiplerinin belirlenen süreler içerisinde kira sözleşmesi ve 2020 yılında yapılan kira ödemelerine ilişkin ödeme belgesi gibi kanıtlayıcı belgelerini e-devlet üzerinden elektronik ortamda yüklemeleri gerekmektedir.

 Kira desteği başvuruları Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığımızca belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Başvuruları olumlu neticelenen esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere destek ödemeleri 3 ay süreyle kendilerine ait banka hesap numaralarına (IBAN) yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyıp, şu ana kadar başvuruda bulunmamış esnaflarımıza önemle duyurulur” denildi.

HABER MERKEZİ