Burdur’un Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi Açıklandı

Türkiye’de ilk kez ilçe bazında toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi hazırlandı.  Aralarında Burdur Merkezin de bulunduğu 81 ilin 234 ilçesinin toplumsal cinsiyet eşitliği verileri açıklandı. Yanındayız Derneği, Kanada Büyükelçiliği ve İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle yürütülen, ‘İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ araştırması 81 ilin 234 ilçesinde yürütüldü. 

BURDUR ANA ENDEKSTE 79. SIRADA
Açıklanan toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde Burdur, toplamda 234 il ve ilçe arasından 79. Sırada yer aldı. Burdur’un ana endeks skorunun 100 üzerinden 63 olduğu açıklandı. ‘İlçe Düzeyinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde göstergeler; Politik katılım ve karar alma, eğitim, ekonomik hayat ve kaynaklara erişim, sağlık ve spor başlıklarıyla açıklandı.

BURDUR, POLİTİK KATILIM VE KARAR ALMADA CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 120. SIRADA
Burdur’un ‘Politik Katılım ve Karar Alma’ göstergesine göre cinsiyet eşitliği endeksi skoru 14 olarak açıklandı. Burdur bu skalada 120. sırada yer aldı. Politik katılım ve karar alma göstergesi içerisinde incelenen alanlar; Belediye Meclis Üyesi Sayısı, Belediye Başkan Yardımcısı Sayısı, Belediyede Müdür Sayısı, Belediyede Müdürlerin Yönettiği Toplam Yıllık Bütçe, Belediye Çalışan Sayısı ve İlçedeki Muhtar Sayısındaki kadın ve erkek dağılımına bakılarak değerlendirildi.

BURDUR, EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 83. SIRADA
Burdur’un ‘eğitim’ göstergesine göre cinsiyet eşitliği endeksi skoru 89 olarak açıklandı. Burdur bu skalada 83. Sırada yer aldı. Eğitim göstergesi içerisinde incelenen alanlar; Okuma Yazma Bilme Oranı, Eğitim Düzeyi: Lise, Eğitim Düzeyi: Üniversite, Eğitim Düzeyi: Lisansüstü ve Ortalama Eğitim Süresi oranlarındaki kadın ve erkek dağılımına bakılarak değerlendirildi.

BURDUR, EKONOMİK HAYAT VE KAYNAKLARA ERİŞİMDE CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 36. SIRADA
Burdur’un ‘Ekonomik Hayat ve Kaynaklara Erişim’ göstergesine göre cinsiyet eşitliği endeksi skoru 48 olarak açıklandı. Burdur bu skalada 36. Sırada yer aldı. ‘Ekonomik Hayat ve Kaynaklara Erişim’ göstergesi içerisinde incelenen alanlar; Tapu Sahipliği, Tüm Mülkiyet Satışlarında Satın Alınan Tapu Sayısı, İş Yeri Sahipliği, 10 Kişiden Fazla Çalışanın Olduğu İş Yeri Sahipliği, Sigortalı Sayısı, Kısmi Zamanlı Çalışan Sayısı, Özel Sektör Çalışanı Sayısı, Kamu Çalışanı Sayısı ve Ehliyet Sahipliği oranlarındaki kadın ve erkek dağılımına bakılarak değerlendirildi.

BURDUR, SAĞLIK VE SPORDA CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 21. SIRADA Burdur’un ‘Sağlık ve Spor’ göstergesine göre cinsiyet eşitliği endeksi skoru 102 olarak açıklandı. Burdur bu skalada 21. Sırada yer aldı. ‘Sağlık ve Spor’ göstergesi içerisinde incelenen alanlar; Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi, Ölüm Nedeni: Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Ölüm Nedeni: Sinir Sistemi Hastalıkları, Ölüm Nedeni: İyi ve Kötü Huylu Tümör, Ölüm Nedeni: Enfeksiyon Hastalıkları, Lisanslı Sporcu Sayısı ve Faal Sporcu Sayısındaki kadın ve erkek dağılımına bakılarak değerlendirildi.

Mine KAYA