Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından 31 Ocak tarihine kadar Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirildiğini duyurdu

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerine, yapılandırma duyurusunda bulunuldu. Bucak TSO üyelerinin 31 Ocak tarihine kadar Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma başvurusunda bulunabileceğinin aktarıldığı duyuruda, “Sayın Üyemiz, 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; Üyelerimizin 2020 yılı I. taksit tutarları ile ödenmemiş olan daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir. Bu kapsamda tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 OCAK 2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir:
a)Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak dilekçe ile Odamıza şahsen,
b)Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak bucaktso@bucaktso.org.tr  adresine e-posta yoluyla, yapılandırmaya başvuran üyelerimiz borçlarını peşin ve/veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecektir. Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit Tarihi: 28 Şubat 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (Son Taksit Tarihi: 31 Temmuz 2021) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir. Bu kapsamda üyelerimiz, toplam anapara borç tutarı yukarıda belirtilen taksit sürelerini (6 Taksit) geçmemek üzere
-Nakit veya EFT/Havale ile taksitli veya tek seferde ödeme seçeneği ile,
-Odamıza şahsen müracaat ederek taksitli veya tek seferde ödeme seçeneği ile yapabilecekleridir. Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir. Ayrıntılı bilgi için; Telefon: (0248) 325 11 00” denildi.

HABER MERKEZİ