Burdur Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Ömer Faruk Gündüzalp, 2020 yılında gerçekleşen işlem hacmi rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. 2019 yılında inek sütü ve büyükbaş et olmak üzere Buğday, Anason, Şeker Pancarı Kasaplık Canlı Hayvan, Haşhaş ve diğer ürünlerde 1 milyar 79 milyon gerçekleşen işlem hacminin, 2020 yılında yüzde 54,92’lik artışla 1 Milyar 671 milyon TL’ye yükseldiğini aktaran Gündüzalp, haşhaş da geçen yıla göre yüzde 12,62’lik bir düşüş yaşandığını söyledi. Burdur Ticaret Borsası Aralık  ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hikmet Çangır Başkanlığında, geçen hafta Cuma günü, Borsa Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Meclis gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, 2020 yılı Borsa faaliyetlerinin yanı sıra işlem hacim rakamlarını meclis üyeleriyle paylaştı.

Açıklamasında, 2019 yılı işlem hacmi rakamlarını hatırlatan Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, “2019 yılında tescili yapılan ürünlerin, sektörel dağılımlarına baktığımızda yüzde 49,42’sini İnek Sütü, yüzde 23,41’ini Büyükbaş Et, yüzde 10,54’ünü Anason, yüzde 2,91’ini Şeker Pancarı, yüzde 5,07’sini Buğday, yüzde 1,48’ini Kasaplık Canlı Hayvan, yüzde 3,02’sini Haşhaş, yüzde 5,81’ini ise diğer ürünler oluşturuyor” dedi.

İnek Sütünden 533 milyon 196 bin 450 TL, Büyükbaş etten 252 milyon 642 bin 407 TL, Anasondan 113 milyon 674 bin 292 TL, Şeker Pancarından 31 milyon 401 bin 157 TL, Buğdaydan 36 milyon 561 bin 29 TL, Kasaplık Canlı Hayvandan 15 milyon 943 bin 68 TL, Haşhaştan 32 milyon 561 bin 29  TL, ve diğer ürünlerden 62 milyon 722 bin 209 TL işlem hacmi gerçekleştiğini aktaran Gündüzalp, “2019 yılı toplam işlem hacmimiz 1 milyar 79 milyon 15 bin TL olarak gerçekleşmişti” şeklinde konuştu.

2020 yılında tescili yapılan ürünlerin sektöre dağılımları hakkında bilgi veren Gündüzalp, “İşlem hacmimizin yüzde 44,84’ünü inek sütü, yüzde 23,73’ünü büyükbaş et, yüzde 7,38’ini anason, yüzde 5,42’sini buğday, yüzde 2,68’ini şeker pancarı, yüzde 1,70’ini haşhaş tohumu, yüzde 1,97’sini kasaplık canlı hayvan ve yüzde 9,21’ini diğer ürünler oluşturdu” dedi.

Yine 2020 yılı işlem hacmi rakamlarına bakıldığında, inek sütünden 749 milyon 570 bin 885 bin TL, büyükbaş etten 38 milyon 17 bin 232 TL, anasondan 123 milyon 324 bin 645 TL, buğdaydan 90 milyon 547 bin 470 TL, haşhaş tohumundan 28 milyon 450 bin 884 TL, şeker pancarından 44 milyon 743 bin 492 TL, kasaplık canlı hayvandan 32 milyon 902 bin 578 TL, ve diğer ürünlerden 154 milyon 15 bin 884 TL işlem hacmi gerçekleştiğini aktaran Gündüzalp, “İşlem hacmimiz bir önceki yıla göre 54,92 oranın da artarak, toplamda 1 Milyar 671 milyon 910 bin TL olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

2020 işlem hacmi rakamlarını, bir önceki yıla göre kıyaslayan Gündüzalp, “İnek sütünde yüzde 40,58’lik artış, büyükbaş ette 57,02’lik artış, Anason da 8,49’luk artış, Buğday da 145,56’lık artış, haşhaş da yüzde 12,62’lük düşüş, şeker pancarında 42,49’luk artış, kasaplık canlı hayvanda ise 106,38’lir bir artış yaşanmıştır. 2020 yılı işlem hacmi rakamlarına baktığımızda ise bir önceki yıla göre üretimin aynı seviyelerde seyretmiş, ancak ürün satış fiyatlarındaki artıştan dolayı, işlem hacmi rakamlarımız yükselmiştir” dedi.

Girdi fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle son yıllarda üretim yapamayan ve tarlasını boş bırakan çiftçi sayısında bir hayli artış yaşandığını aktaran Gündüzalp, “Çiftçimiz, mazot parası bulamadığı için tarlasını süremiyor. Gübre fiyatları ikiye katladığı için gübre kullanamayan çiftçilerin sayısı da az değil. Gübre kullanmayınca rekolte düşüyor, çiftçimizin maliyeti daha da yükseliyor. Girdi fiyatlarındaki aşırı yükselmenin sonucunda, rekabet gücümüzü kaybediyoruz” şeklinde konuştu.

Tarımsal üretimin devam etmesi için öncelikli olarak girdi fiyatlarındaki artışın tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğinin altını çizen Gündüzalp, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; “Diğer ülkelerle eşit şartlarda rekabet edecek ortam ve şartlar, hükümet tarafından oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Bu yapılamadığı takdirde, üretim olmaz, ithalat da artarak devam eder. Şunu unutmamalıyız, kırsalda kalkınma olmadan, tarımın ve buna bağlık olarak ülkenin kalkınması mümkün değildir.”

Haber Merkezi