Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Bucak Orman İşletmesinde 2021 yılı gençleştirme sahalarında incelemelerde bulundu. Bölge Müdürü Ulusoy’a, Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Şahan, Bucak İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, Melli, Pamucak ve Sığla İşletme Şefleri ile Orman Muhafaza Memurları eşlik etti. Arazi programında Bucak İşletme Müdürlüğü Pamucak ve Sığla Şefliklerinde 2021 yılında yapılan kızılçam sahalarındaki tohumdan gençleştirme çalışmaları neticesinde elde edilen çimlenmelerini, trüf mantarı uygulama sahalarını, kozalak pistini ve Pamucak yangın ilk müdahale ekibini denetledi. Bölge Müdürü Refik Ulusoy kızılçam tabii tensil sahalarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, ormanların sürekliliğini ve dinamik yapıya kavuşmasını sağlamak için, gençleştirme çalışmalarının çok önem arz ettiğini, çimlenme sonuçlarının gayet başarılı olduğu, devam eden süreçte sahaların takip edilerek öncelikle korunmasının sağlanması, sonbaharda da kontrol edilerek, ihtiyaç duyulması halinde yapılacak tohum takviyesi ve diğer teknik müdahaleler konusunda talimatta bulundu. Ormancılık faaliyetlerinin uzun vadeli çalışmalar olduğunu özellikle göreve yeni başlayan personeller için bu tür teknik çalışmaların bir avantaj olduğunu, Bucak İşletmesi gibi teknik yönden aktif bölgelerde çalışmanın okul niteliği taşıdığını ve bu durumun bir fırsata çevrilerek, iyi neticeler alına bilmesi için teknik uygulamaların iyi öğrenilmesi gerektiğini ifade etti. Bölge Müdürü Ulusoy, yapılan çalışmalarla ilgili personel ve yöre halkından tüm emeği geçenlere teşekkür ederek sağlıklı ve başarılı çalışmalar diledi.

HABER MERKEZİ