Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesini işaret eden Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, “Tarım ve tarıma dayalı sanayileşme de Burdur’umuzu daha dinamik hale getirmek için daha fazla proje ile daha fazla yatırım almak için müteşebbislerimizi ilimize ve yatırıma davet ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Konu hakkında açıklama yapan Burdur ili Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, “Tarımsal ürünlerin işlenip, mamül veya yarı mamül olarak piyasaya arzı tarımsal sürdürülebilirliğe katkı, karlılık ve daha fazla istihdam demektir. Enerji, tarım, tarıma dayalı sanayi ile uğraş veren ya da tarıma ilgi duyan yatırımcılarımızı bu desteklemeden yararlanarak yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. 81 ilin tamamı bu desteklemeden yararlanabilecektir. Burdur olarak oldukça geniş tarımsal ürün çeşitliliğine sahibiz. Tarımsal varlığımızı sürdürmek ve geliştirmek ve daha kazançlı hale getirmek için gerek bireysel gerek ortak girişim gerekse kooperatif olarak gelecek nesillere bu kültürü miras bırakmalıyız. Hayvan varlığı yüksek olan ilimiz, hayvancılık girdi maliyetlerini düşürmek adına bu projeler fikir ve işletme sahiplerine karlılık sağlayacaktır. Tarım ve tarıma dayalı sanayileşme de Burdur’umuzu daha dinamik hale getirmek için daha fazla proje ile daha fazla yatırım almak için müteşebbislerimizi ilimize ve yatırıma davet ediyorum. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detaylarını kısaca özetlerken üreticilerimize bol, bereketli, sağlıklı günler diliyorum” dedi.
Burdur’un ürün çeşitliliğini işaret ederek, yatırımcıları Burdur’a davet eden Başkan Özel, “Tebliğ, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor. Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konuları hibe destekleri kapsamında değerlendirilecek. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı da hibe desteği dahilinde olacak. Program çerçevesinde 81 ilde, belirtilen yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel önceliklerine göre Bakanlıkça belirlenerek her yıl ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel uygulama rehberiyle başvuru öncesinde ilan edilecek. Başvurular, hibe desteği kapsamında kabul edilecek” diye konuştu.

BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER Başvuru sahiplerinde aranan özellikleri sıralayan Başkan Özel, “Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlıkça oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek. Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olacak ve bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunacak” dedi.

HİBEYE ESAS TOPLAM TUTARLARI DESTEKLEME ORANI
Başkan Özel, konuşmasının devamında,Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, belirtilen yatırım konularında, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3 milyon lira, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 milyon lira, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda 1,5 milyon lirayı geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarı alt limiti ise 250 bin lira olarak belirlendi. Başvuruların kabul edilmesi halinde hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe desteği verilecek. Program kapsamında yapılan tüm işlemler Tarım Orman Bakanlığı tarafından denetlenecek. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler Tarım İl müdürlüğünce yatırımcılara sunulacak” açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ