TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Burdur’da İhracat 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,9 artarak 30,1 milyon dolar, ithalat yüzde 413,5 artarak 3,2 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal,  Burdur’da Aralık ayında 78,9 artışla 30,1 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini açıkladı. Dış ticaret istatistiklerinin, genel ticaret sistemi ve özel ticaret sisteminden yararlanılarak elde edildiğini belirten TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmaktadır. Özel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerine ise bülten ve ekinde özet olarak yer verilmektedir” açıklamasında bulundu.
2020 yılı Aralık ayı Dış Ticaret İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur ili sonuçlarını açıklayan TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “ Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre;  ihracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalat yüzde 11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Antalya’da İhracat 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,0 artarak 219,3 milyon dolar, ithalat yüzde 42,1 artarak 111,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.  Isparta’da İhracat 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,5 artarak 19,3 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 artarak 2,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Burdur’da İhracat 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,9 artarak 30,1 milyon dolar, ithalat yüzde 413,5 artarak 3,2 milyon dolar olarak gerçekleşti” bilgisini paylaştı.

HABER MERKEZİ