Kent nüfusu 1,4 oranında azaldı

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Burdur 2020 yılında 267 bin 92 nüfus ile il sıralamasında 66’ıncı sırada yer aldı. Burdur’da ikamet eden nüfus 2020 yılında, bir önceki yıla göre 3 bin 704 kişi azaldı. 2019 yılına göre 2020 yılında Burdur’da ikamet eden nüfus yüzde 1,4 oranında azalış gösterdi” dedi.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, 2020 yılı verilerine göre Burdur nüfusunun 267 bin 92 kişi olduğunu fakat geçen yıla oranla 3 bin 704 kişinin şehirden göç ettiğini açıkladı.

2020 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden elde edildiğini aktaran TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Yerleşim yerleri nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulması ve nüfus hareketlerinin düzenli olarak izlenebilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu sistem ile mevcut idari kayıtların adrese dayalı olarak geliştirilmesi hedeflenmiştir. 25 Nisan 2006 tarihinde çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 18 Kasım 2005 tarihinde çıkarılan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu, çalışmanın yasal dayanağını oluşturmuştur. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin kurulması görevi Türkiye İstatistik Kurumu’na, sistemin güncelliğinin ve devamlılığının sağlanması görevi ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince, Ulusal Adres Veri Tabanın (UAVT)’da tanımlı adreslerde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyrukluların ikamet adresleri tespit edilmiş ve bu bilgiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C kimlik numarasına göre MERNİS veri tabanındaki nüfus kütükleriyle eşleştirilmiştir. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS); İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) bünyesinde, aile kütüklerine göre nüfus kayıtlarını içeren veri tabanıdır. MERNİS veri tabanına; doğum, ölüm, evlenme, boşanma olayları ile vatandaşlık ve diğer hayati olaylar NVİGM’ye bağlı nüfus müdürlükleri tarafından kayıt edilmektedir. Nüfus kayıtları, her aile için babaya göre düzenlenmiş aile kütükleri şeklindedir. Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT); Ülkedeki tüm adres bilgilerinin tutulduğu veri tabanıdır. UAVT’nin kaynağını oluşturan numaralama çalışması, belediyesi olan yerlerde belediyeler, belediyesi olmayan yerlerde ise il özel idareleri tarafından yapılmıştır. Daha sonra adres bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından geliştirilen web tabanlı bir program aracılığı ile sisteme girilerek UAVT oluşturulmuş ve NVİGM’ne devredilmiştir. Belediyeler, adres verilerini bu veri tabanına güncel olarak girmekle ve inşaat izinleri ile yapı kullanma izinlerini veri tabanını kullanarak bu sistemden vermekle yükümlüdürler. İl, ilçe, belde, köy ve mahallelere (köy bağlıları dahil) ilişkin idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri NVİGM tarafından UAVT’ye yansıtılmaktadır. UAVT’deki meydan, bulvar, cadde, sokak, dış kapı (bina) ve iç kapı (daire, dükkan vb.) isim ve numaraları belediyeler ve il özel idareleri tarafından güncellenmektedir. Vatandaşlar tarafından yapılan beyanlar doğrultusunda, nüfus müdürlükleri tarafından ikamet adresleri güncellenmektedir.  ADNKS’de ülke sınırları içinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin tamamı kapsanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmektedir. ADNKS’ye göre yerleşim yerlerinin nüfus büyüklüğü, yaş ve cinsiyet yapısı ile ilgili ilk sonuçlar, 31 Aralık 2007 itibariyle 21 Ocak 2008 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise ADNKS sonuçları, yılsonu (31 Aralık) itibarıyla Ocak ayında haber bülteni ile kamuoyuna açıklanmaktadır. Nüfus istatistikleri her yıl bu sisteme dayalı olarak üretilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ADNKS’deki bilgileri ve diğer idari kayıtları kullanarak güncel bilgileri yılda bir kez yayımlamaktadır.

 BURDUR, ISPARTA, ANTALYA VERİLERİ

2020 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Antalya, Isparta ve Burdur ili sonuçlarını açıklayan TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Antalya 2020 yılında 2 milyon 548 bin 308 nüfus ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa illerinden sonra 5. sırada yer aldı. Antalya’da ikamet eden nüfus 2020 yılında bir önceki yıla göre, 36 bin 608 kişi arttı. 2019 yılına göre 2020 yılında Antalya’da ikamet eden nüfus yüzde 1,5 oranında artış gösterdi.  Isparta 2020 yılında  440 bin 304 nüfus ile il sıralamasında 45. sırada yer aldı. Isparta’da ikamet eden nüfus 2020 yılında, bir önceki yıla göre 4 bin 610 kişi azaldı. 2019 yılına göre 2020 yılında Isparta’da ikamet eden nüfus yüzde 1 oranında azalış gösterdi” diye konuştu.

BURDUR’DA 3 BİN 704 KİŞİ GÖÇ ETTİ

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, geçen yıla oranla 2020 yılında Burdur’un nüfusunda 1,4 oranda azalma yaşandığını açıkladı.  Burdur’dan 3 bin 704 kişinin göç ettiğini kaydeden Müdür Uysal, “Burdur 2020 yılında 267 bin 92 nüfus ile il sıralamasında 66. sırada yer aldı. Burdur’da ikamet eden nüfus 2020 yılında, bir önceki yıla göre 3 bin 704 kişi azaldı. 2019 yılına göre 2020 yılında Burdur’da ikamet eden nüfus yüzde 1,4 oranında azalış gösterdi” açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ