Belediye Meclisi olağanüstü toplantıda kararını verdi

Belediye Başkanvekili Ali Say başkanlığında Olağanüstü toplanan Burdur Belediye Meclisi Toplantısında 190 milyon TL’lik 2021 yılı bütçesi ve performans programı oy çokluğu ile kabul edildi.

Burdur Belediye Meclisi, 2021 Yılı Bütçesi ile 2021 Yılı ve İzleyen 2 Yılın Tahmini Bütçesini oylamak üzere, olağan üstü toplandı. Burdur Belediyesi Hizmet Kampüsünde gerçekleştirilen Olağanüstü Toplantı, Belediye Başkanvekili Ali Say’ın başkanlığında düzenlendi. Belediye Başkanvekili Ali Say, toplantı gündemine geçmeden önce Başkan Ercengiz’in sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek, Cuma günü taburcu edilmesinin düşünüldüğünü aktardı. Belediye Başkanvekili Ali Say, “4 Kasım 2021 tarihinde yapılmış olan meclis toplantımızda 2021 yılı performans programı ve 2021 yılı ve izleyen 2 yılın bütçe tahminlerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün olağanüstü olarak bu maddelerin oylanması için toplandık. Bundan önce size Sayın Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz’in durumu hakkında bilgi vermek istiyorum, yarım saat önce telefonla görüştük. Selamlarını iletiyorum, kendisinin sağlık durumu gayet iyi, bölüm başkanı profesörü önümüzdeki Cuma günü muhtemelen taburcu etmeyi düşünüyor, şu an ki vücut aktiviteleri gayet düzgün, halkımıza çok selamları var, aynı zamanda sağlığımıza dikkat etmemiz yönünde telkinleri var. İnşallah tüm milletimiz, bu virüsten en az kayıpla, en az zararla atlatmayı Allah’ımızdan diliyoruz” dedi.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ, BÜTÇEYİ AKTARDI
Toplantıda ilk olarak Mali Hizmetler Müdür vekili Ali Kırdıoğulları, 2021 yılı performans programını kalem kalem aktardı. Mali Hizmetler Müdür vekili Ali Kırdıoğulları, “Belediyemizin 2021 yılı Performans Programında, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına, performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer verilmiştir. İdare düzeyinde hazırlanmış olan bu öncelikli amaç ve hedeflerimiz belirlenirken bütçe imkanları göz önünde bulundurulmuştur. Belirlenmiş olan bu amaç ve hedeflerin ulaşılabilir ve gerçekçi olması ile yeterli olup olmadığı hususları dikkate alınmıştır. Bu anlayışla 2021 yılı için Belediyemiz Bütçesi 190 milyon TL olarak hazırlanmıştır. Bu bütçe doğrultusunda halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak en temel amacımızdır. Hazırlanan 2021 yılı Performans Programında her birimin öncelikle görev ve sorumlulukları belirtilmiş olup, oluşturulan performans hedeflerinin hangi harcama birimleri ile ilgili oldukları belirlenmiştir. 2021 yılı Performans Programına baktığımızda öne çıkan başlıklarımız, 2020 yılında uygulandığı gibi doğrudan temin yolu ile alımları azaltmak ve giderleri toplulaştırarak mali disiplinin kontrolünü sağlamak amacıyla, mal ve malzeme alımlarının açık ihale yoluyla gerçekleştirilmesi, bu nedenle belirli bazı alımların Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tek elden yapılması uygulamasına 2021 yılında da devam edilecektir” diyor konuştu.
İŞTE KALEM KALEM PERFORMANS PROGRAMI
Müdür vekili Kırdıoğulları, performans programını kalem kalem şöyle açıkladı: “Bu doğrultuda tüm hizmet birimlerimizde kullanılmak amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün bütçesine
Kereste ve kereste ürün alımları 250 bin TL, Metal Ürün Alımları 800 bin TL, Yakacak (doğalgaz) Alımları: 1 milyon 200 bin TL, Temiz Malzemesi Alımları 500 bin TL, Giyecek Malzemesi Alımları 109 bin TL, Akaryakıt ve Yağ Alımları 500 bin TL, Elektrik Alımları 8 milyon TL, Telefon ve İnternet Giderleri 200 bin TL, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 1 milyon 658 bin TL, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Makine Teçhizat Alımları 600 bin TL, Bakım ve Onarım Giderleri 1 milyon 70 bin TL, Sigorta Giderleri 600 bin TL, Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri 7 milyon 670 bin TL, Elektrik Tesisat Giderleri (Aydınlatma Direkleri ve Elektrik Malzeme Alımları) 1 milyon 500 bin TL olmak üzere toplamda 24 milyon 757 bin TL ödenek ayrılmıştır. Aynı Müdürlüğümüzün bütçesine Belediye Şirketlerimizde istihdam edilen personel ödemeleri için toplam 44 milyon TL ödenek ayrılmıştır.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Fen İşleri Müdürlüğümüz bütçesine yatırım programı kapsamında Yaşlı Bakım Rehabilitasyon merkezi yapım projesi için 5 milyon TL ödenek ayrılmıştır.Aynı şekilde Fen İşleri Müdürlüğümüz bütçesineKilit Parke Taşı ve Granit Taşı döşeme-kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmaları ile erişilebilirlik kapsamında şehir içi yolların asfaltlama çalışmaları için 5 milyon 600 bin TL, akaryakıt ve yap alımları için 4 milyon TL, makine, teçhizat, taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımları için 1 milyon 100 bin TL, Hizmet binaları ve sosyal tesislerin bakım ve onarım giderleri için 659 bin TL, İnşaat malzemesi giderleri için 1 milyon TL, İşletme ruhsatı ödemeleri ile vergi, resim, harç ve benzeri giderler için 521 bin TL, 2021 yılı içinde şehrimiz mücavir alan sınırları içinde 4 bin metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı yapılması planlanmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına, şehir içi yolların asfaltlama çalışmalarına 2021 yılında da aksatılmadan devam edilecektir. Şehrimizde bulunan kültür varlıklarının korunması amacıyla gerekli olan restorasyon, rölüve restitüsyon çalışmaları tamamlanacaktır.
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesine yatırım programı kapsamında Masal Parkı projesi için 6 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bütçesi; 7 adet park yapımı, mevcut parkların revizyonu ve şehrimizin muhtelif bölgelerinde peyzaj düzenlemeleri, 2 adet yeşil alan ve çok amaçlı spor sahaları yapım ihaleleri, çocuk oyun grupları, fitness aletleri, çöp kutusu, çocuk oyun grubu altına serilmek üzere kauçuk malzeme alımları, parklarda ve meydanlarda kullanılmak üzere kilit parke temini, çiçek tohumu, çim tohumu, gül alımı ve bitki alımı ihaleleri, parklara ve yeşil alanlara konulmak üzere pergole, oturma birimi, piknik masası, dekoratif saksı ve barbekü alımları için toplam 5 milyon 775 bin TL ödenek ayrılmıştır. Mevcut parkların, mesire alanlarının ve mezarlıkların düzenli olarak bakımı yapılacaktır. İlgili Müdürlüğümüzde çiçek ve bitki üretilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2021 yılında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından 1000 metre yeni kanalizasyon şebekesinin döşenmesi, 4000 metre kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımının yapılması hedeflenmiştir. İLBANK aracılığıyla, şehrimizin içme suyu hatlarını ve kanalizasyon hatlarını yenilemek amacıyla proje ihalelerinin yapılması planlanmaktadır. İlimizin içme suyu şebekeleri ve depoların bakım ve onarım çalışmalarına 2021 yılında da aksatılmadan devam edilecektir.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bütçesine, İmar Planına esas zemin etüd projeleri, İmar Planı yapım işi ihaleleri ve diğer etüd projeleri için toplam 433 bin TL ödenek ayrılmıştır. Aynı şekilde kamulaştırma iş ve işlemleri için müdürlüğümüze 2 milyon TL ödenek ayrılmıştır.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sokak hayvanlarımızın korunması ve halk sağlığı amacıyla bakım ve rehabilitasyonlarının yapılabildiği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yapımına başlanabilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bütçesine gerekli ödenek ayrılmıştır.
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yapımına başlanmış olup, en kısa sürede tamamlanarak ilimize kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultudaÇevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bütçesine gerekli olan ödenek tahsis edilmiştir.
TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ ALIMLARI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü (2 adet 4×2 Çift Kabinli Kamyonet Alımı için 500 bin TL,
Temizlik İşleri Müdürlüğü (1 Adet Yol Süpürme ve 1 Adet Çöp Toplama ve Taşıma Araç Alımı için 1 milyon TL,
Mali Hizmetler Müdürlüğü (2 adet 4×2 Transit Man Araç Alımı için 250 bin TL
GÖL FESTİVALİ DEVAM EDECEK
Burdur Gölüne dikkat çekmek amacıyla Göl Festivali kapsamında sanat ve spor etkinliklerine 2021 yılında da devam edilecektir. Ayrıca il tanıtımının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Hazırlamış olduğunuz Performans Programı ve Bütçemiz ile halkımızın hayat standartlarını yükseltmek ve ilimizin hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaştırmak için bütün gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
PERFORMANS PROGRAMI OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ
Müdür vekili Kırdıoğlulları’nın kalem kalem aktardığı performans programı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yurtsever Çelikkaya tarafından komisyon raporunun okunmasının ardından oylamaya sunuldu.  Belediye Meclis Üyelerine sunulan oylamada, 2021 yılı Performans Programı CHP, MHP ve İyi Parti Grubunun ‘Evet’, AK Parti Grubunun ise çekimser oyları kapsamında oy çokluğu ile kabul edildi.
2021 YILI BÜTÇESİ: 190 MİLYON TL
2021 yılı Performans Programının kabul edilmesinin ardından 2021 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yılın Bütçe Tahminleri oylamaya sunuldu. 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili sunum yapan Mali Hizmetler Müdür vekili Ali Kırdıoğlulları, “5393 Sayılı Belediye Kanununun 62’inci maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
GİDER BÜTÇESİ
A) FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY
1. Genel Kamu Hizmetleri: 82 milyon 906 bin 740 TL
2.Savunma Hizmetleri: 0
3-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri: 8 milyon 432 bin TL
4-Ekonomik İşler ve Hizmetler: 27 milyon 811 bin 525 TL
5-Çevre ve Koruma Hizmetleri: 28 milyon 835 bin 575 TL
6-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri: 24 milyon 606 bin 80 TL
7-Sağlık Hizmetleri: 313 bin TL
8-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri: 4 milyon 964 bin 500 TL,
9-Eğitim Hizmetleri: 0
10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri:  2 milyon 130 bin 580 TL
TOPLAM: 190 milyon TL
B) EKONOMİK SINIFLANDIRMA I.DÜZEY
1-Personel Giderleri: 24 milyon 324 bin 700 TL
2-Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri: 3 milyon 861 bin 50 TL
3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:  88 milyon 787 bin 750 TL
4-Faiz Giderleri: 700 bin TL
5-Cari Transferler: 2 milyon 488 bin TL
6-Sermaye Giderleri:  58 milyon 207 bin TL
7- Sermaye Transferleri: 3 milyon 750 bin TL
8- Borç Verme: 11 bin 500 TL
9- Yedek Ödenek: 7 milyon 870 bin TL
TOPLAM: 190 Milyon TL,
Bütçenin ekonomik sınıflandırma tablosuna bakıldığında ödeneğin, yüzde 46,7’si mal ve hizmet alım giderlerine, yüzde 30,6’sı sermaye giderlerine, yüzde 12,8’i personel giderlerine, yüzde 9,9’u da diğer giderlere ayrılmıştır.
KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI
Özel Kalem Müdürlüğü 3.575.580 TL,
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 69.600.000 TL,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1.305.580 TL,
Yazı İşleri Müdürlüğü 1.015.580 TL,
Hukuk İşleri Müdürlüğü 660.000 TL,
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 26.205.575 TL,
Fen İşleri Müdürlüğü 24.561.000 TL,
Hal Müdürlüğü 265.000 TL,
Huzurevi Müdürlüğü 855.580 TL,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5.425.080 TL,
İtfaiye Müdürlüğü 3.750.000 TL,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 4.964.500 TL,
Mali Hizmetler Müdürlüğü 18.250.000 TL,
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 14.464.525 TL,
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 372.000 TL,
Su İşleri Müdürlüğü 5.620.000 TL,
Temizlik İşleri Müdürlüğü 2.630.000 TL,
Veteriner İşleri Müdürlüğü 2.665.000 TL,
Zabıta Müdürlüğü 3.650.000 TL,
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 165.000 TL olmak üzere toplamda 190.000.000 TL’dir.
GELİR BÜTÇESİ
Gelir bütçesine baktığımızda;
Vergi Gelirleri 18.313.000 TL,
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.684.000 TL,
Alınan Bağış ve Yardımlar 300.000 TL,
Diğer Gelirler 88.753.000 TL,
Sermaye Gelirleri 2.000.000 TL,
Red ve İadeler – 50.000 TL olmak üzere toplamda 149.000.000 TL’dir. Tahmini gelir bütçesinin %59,6’sı Diğer Gelirler, %26,6’sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %12,3’ü Vergi Gelirleri, % 1,3’ü Sermaye Gelirleri, %0,2’si Alınan Bağış ve Yardımlardan oluşmaktadır. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda, 2021 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 41 milyon TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Borçlanma olarak 31 milyon TL gösterilmiş olup, 2021 yılı yatırımları arasında bulunan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Yapımı ve Masal Parkı Yapım Projesi için ayrılmıştır. Likidite amaçlı bankalarda tutulan mevduat 10 milyon TL olarak öngörülmüştür.”
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ
Müdür vekili Ali Kırdıoğulları’nın2021 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yılın Bütçe Tahminleri sunumunun ardından Başkanvekili Ali Say, 190 milyon TL’lik bütçeyi oylamaya sundu.  Burdur Belediyesi 2021 yılı 190 milyon TL’lik bütçesi CHP, MHP ve İyi Parti’nin ‘Evet’ oyu, AK Parti’nin ‘Çekimser’ oyları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.  Başkanvekili Ali Say, yeni bütçenin ve performans programının Burdur’a hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, olağanüstü toplantıyı bitirdi.

Hayal GİRİŞİM