İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. Yılında Türkiye’nin Durumu

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edişinin 72. Yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldığı öğrenilen açıklama, Burdur’da Cumhuriyet Meydanı’nda geniş katılımla yapıldı. Açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 72. Yıl dönümünde, ülkemizin insan haklarından ne yazık ki uzak bulunduğu vurgusu yapıldı.

“NE YAZIK Kİ ÇOK UZAĞIZ”

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut İnsan Haklarına yönelik yaptığı açıklamada; “Sahip olduğumuz hakların kilometre taşı olan insan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 72. yılındayız. Beyannamenin kabulünün yıldönümünde; ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğunu söyleyebilmekten, COVID-19 salgınında sağlıklı yaşam hakkımızı kullanabilmekten ne yazık ki çok uzağız. İçinde yaşadığımız tek adam rejimi, hukukun üstünlüğünün değil üstünlerin hukukunun meşrulaştırılmaya çalışıldığı çarpık, çürümüş bir rejimdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, tek adam rejiminin yarattığı 20 Temmuz sivil darbesiyle birlikte ülkemizde hak ihlalleri katlanarak artmıştır. Ülkemizin hak ve özgürlükler karnesi, eşit-özgür ve adil bir dünya için mücadele eden bizler ve hak savunucuları açısından, hak etmediğimiz bir utanç tablosudur” dedi.

TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI KARNESİ

Türkiye’de; özgürlük, hukukun üstünlüğü, İnsan Hakları Mahkemesine başvuru, düşünce ve ifade özgürlüğü kavramlarına ilişkin verileri de açıklamasında paylaşan Akbulut; “Türkiye, ‘özgür Olmayan Ülkeler’ kategorisinde yer almış, son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke konumuna düşürülmüştür. Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde: Türkiye 2020 yılında 128 ülke içinde 107. sıraya gerilemiş, Türkiye: Avrupa insan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda, 9 bin 250 başvuruyla ikinci sırada yer almıştır. Barış Bildirisine imza atan akademisyenlerin, düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin haklarının ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin Temmuz 2019’daki kararına rağmen OHAL Komisyonu tarafından hala görevlerine iade edilmemişlerdir. KHK ile ihraç edilen, haklarında soruşturma sonrasında takipsizlik ya da beraat kararı verilen vatandaşlar, yargı önünde aklanmış olmalarına rağmen, yargı kararları hiçe sayılarak görevlerine iade edilmemiş, çoklu hak ihlalleriyle baş başa bırakılmıştır” açıklaması yaptı.

‘2. YÜZYILA ÇAĞRI’ BEYANNAMESİ

CHP iktidarı döneminde, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçileceğini söyleyen Akbulut; “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan ve 37. Olağan Kurultay delegelerinin tamamı tarafından imzalanan ‘2. Yüzyıla Çağrı’ beyannamemizde de yer aldığı üzere: iktidarımız döneminde; ‘Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme’ geçilecektir. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgür1üğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecektir. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için; başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri ile mücadele ödün vermeksizin sürdürülecektir. Türkiye’nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kadın-erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir.

DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ, ERTELENEMEZ”

Cumhuriyet Halk Partisi; sağlık hakkından yaşam hakkına, eğitim hakkından barınma hakkına temel haklarımızın önündeki erişim engellerinin kaldırılmasının ve insan hakları ihlallerinin önlenmesinin güvencesidir. Saray iktidarı unutmamalıdır ki; bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Dokunulamaz, devredilemez, ertelenemez olan temel hak ve hürriyetleri hiç kimsenin, hiçbir rejimin, hiçbir iktidarın geri alma hakkı yoktur”dedi.

Mine KAYA