Göker, işten çıkarmalara tepki gösterdi

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, “Pandemi döneminde işten çıkarmak yasak olduğu için işveren “ahlaksızlık” maddesini kullanması, 7 den 70 e herkesi üzmüş ve toplumun vicdanını kanatmıştır. Sendikalı olmak ahlaksızlık değildir” dedi.

TBMM İdare Amiri, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Çorum’da faaliyet gösteren metal fabrikasında, sendikalı oldukları gerekçesiyle işçilerin ‘ahlaksızlık’ maddesi kullanılarak işten çıkarılmalarına sert bir sesle tepki gösterdi.  Milletvekili Göker, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a haksız işten çıkarmalarla ilgili yazılı soru önergesi verdi.
Koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların yasaklandığını fakat sendikalı işçilerin, ‘ahlaksızlık’ maddesi kullanılarak işten çıkarıldığını işaret eden Milletvekili Göker, “Bilindiği üzere, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. Madde, işverenlere çalışanların iş akitlerini fesih yasağı getirmiştir. İlk bakışta çalışanlar lehine bir düzenleme gibi görünmekle birlikte, aslında yine sermayeyi koruyan ve ücretsiz izne gönderilen çalışanları günlük 39 TL gibi bir sefalet ücretiyle yaşamak zorunda bırakan bir düzenlemedir” dedi.
İşverenin iş akdi fesih kısıtlamasının SGK’nın 01, 04, 15, 22, 27, ve 28 çıkış kodları için geçerli olduğunu belirten Milletvekili Göker, “İşverene tek fesih yetkisi tanıyan kod ise 25 maddenin, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı ikinci bendidir. Son günlerde çalışanlar tarafından sıkça gündeme getirilen şikayetler, işverenlerin fesih yasağı nedeniyle işten çıkaramadıkları işçileri, 25 maddenin ikinci bendini gerekçe göstererek çıkışlarını SGK’ya bildirdikleri ve fesih yetkisi kullandıkları yönündedir” diye konuştu.
Çorum’da yaşanan işçi çıkarmalarını işaret eden Göker, “Çorum OSB’deki Ekmekçioğulları Metal A.Ş.’de Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olan 75 işçinin ‘ahlaksızlık’ gerekçesiyle işten atılması söz konusu kanunun kötüye kullanılmasına örnek teşkil etmektedir. Pandemi döneminde işten çıkarmak yasak olduğu için işveren “ahlaksızlık” maddesini kullanması, 7 den 70 e herkesi üzmüş ve toplumun vicdanını kanatmıştır. Sendikalı olmak ahlaksızlık değildir” ifadelerini kullandı.

İŞTE SORU ÖNERGESİ
Milletvekili Göker,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a haksız işten çıkarmalarla ilgili sunduğu önergede şu soruları yöneltti: “
4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren, 25 maddenin ikinci bendine dayalı olarak iş akdi feshedilen çalışan sayısı kaçtır? 

Keyfi nedenlerle bu maddeye dayandırılarak işten çıkarılanlardan, özellikle kadın çalışanlarımızın aileleri ve toplum nezdinde zor duruma düşecekleri hususuna katılıyor musunuz?

İşverenlerin bu maddeye dayalı iş akdi fesihlerindeki keyfi uygulamalarının engellenmesi için ne gibi önlemler alıyorsunuz?

İşverenlerin işten çıkarma yasakları süresince işçi çıkarmak için İş Kanunu madde 25/2 bendini kullandığı yönündeki eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Keyfi olarak bu maddeye dayalı işten çıkarılan çalışanların işsizlik ödeneğinden de faydalandırılmamalarının yeni mağduriyetler yarattığını ve çalışanları aileleri ile birlikte açlığa ittiğini düşünüyor musunuz?

Kadın ve ailenin korunması yönünde daha hassas olması gereken ve bu yönde adımlar atması gereken bir Bakanlık olarak, haksız nedenlerle çalışanları, İş Kanunu madde 25/2 bendine dayalı işten çıkaranlar hakkında yasal girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

İşveren tarafından ücretsiz izne gönderilen çalışanlara ödenen günlük 39 TL ücreti, insanca yaşayabilmek için yeterli buluyor musunuz?”

HABER MERKEZİ