Vali Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Sağlık, Kolluk Kuvvetleri ve AFAD personellerinin mesailerinin aynı şekilde devam etmesine karar verildi


Burdur Valiliği tarafından, Vali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Sağlık, Kolluk Kuvvetleri ve AFAD personellerinin mesailerinin aynı şekilde devam etmesine oy birliği ile karar verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oybirliği ile kabul edilen kararlar şöyle açıklandı: “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre 03.12.2020 Perşembe günü saat 09.00’da Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır. Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,  maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve İlimizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. 1. 01.12.2020 tarih ve 132 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 1. Maddesinde; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10.00 – 16.00 (10.00-12.30 öğle arası 13.30-16.00)  arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi kararı alınmıştı. Salgınla mücadele kapsamında yürüttükleri hizmetlerin kesintisiz devamının sağlanabilmesi amacıyla Sağlık, Kolluk Kuvvetleri ve AFAD personellerinin mesailerinin madde kapsamı dışında tutularak mevcut haliyle devamına,
2. Aynı kararın 11. Maddesinde yer alan “Çocuk Evlerinde bakım hizmetlerinde görev yapan personelin Covid-19 salgını nedeniyle 14 günlük vardiyalar halinde çalıştırılmasına,” ifadesinin “Çocuk evlerinde çalışan bakım ve temizlik personellerinin, yaşanan karantina vb. zaruri hallerde 14 güne kadar çalıştırılmasına”  şeklinde güncellenmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

HABER MERKEZİ