Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Çiftçi TV ekranlarında yayınlanan Meltem Dikici’nin hazırlayıp sunduğu Bereketli Şehirler programına konuk oldu

MAKÜ Çiftliği’nde gerçekleştirilen programda Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, “Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programı kapsamında yürütülen Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi hakkında bilgiler verdi. Üniversitelerin toplumsal problemlerin çözümüne odaklanma anlayışının geliştiğini belirten Rektör Korkmaz, “Üniversitelerin misyonları tartışılırken eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme üzerine kurgulanır ancak dünyada da son yıllarda üniversitelerin toplumsal sorumluluk dediği yani üniversitelerin ürettiği çıktıların etkilerini eğitim-öğretim, AR-GE gibi uzun dönemli ve ikincil etkiler yerine sahip olduğu bilgi kapasitesi, teknik altyapı kapasitesini doğrudan toplumun sosyolojik ya da ekonomik sorunlarına odaklayan anlayış toplumsal sorumluluk anlayışıdır. Son yıllarda üniversitelerin toplum nezdinde ürettiği değerlerin daha hızlı bir şekilde toplum problemlerinin çözümüne odaklanması anlayışı gelişti. Tüm bu süreçte biz de MAKÜ olarak bir proje ortaya koyduk. Bu projede çiftçi eğitimi ve çiftlik yönetimi bir başlık, hayvan yetiştiriciliği bir başka başlık ve hayvancılığa dayalı sanayi olmak üzere 3 ana eksende yaklaşık 40 ayrı uygulama projesi sürece katıldı. 2018’de çalışmaya başladık. Burada 40 projemizin 25 tanesinde sonuç almaya başladık, diğer projelerimizin de kendi içerisinde çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
MAKÜ’nün yürüttüğü projeler hakkında bilgiler veren Rektör Korkmaz konuşmasına şöyle devam etti: “Üniversitemizde Genetik ve Embriyo Transfer Merkezini kurduk. Burada yer alan buzağılarımız merkezimiz tarafından genetik kapasitesi yüksek buzağılarımız. 3 yılın sonunda geldiğimiz noktayı sizler de görüyorsunuz. Bu sürümüz altın değerinde bir sürü ve burada da çok önemli çalışmalar kaydettik ve sahaya inebilir dereceye geldik. Türk tarım sektörünün dünya ile rekabet edebilmesi için tarımda çok ciddi bir ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Hayvancılık 4.0 çalışmalarını yürütmemiz gerekiyor. Bilgi Teknolojileri Merkezi’mizin bünyesinde ciddi bir yazılım çalışması yürütüyoruz, sürü yazılım programları tamamlandı. Artık üniversitemizin ürettiği çiftlik yönetim ve izleme sistemi ile şu anda buna ilişkin Teknoloji Transfer Ofisinin şirketleşmesini de tamamladık, artık piyasaya bu ürünümüzü satabilir ve hizmet verebilir hale geleceğiz. Bu yerli bir yazılım ve yakında Türkiye gündemine gelecek. Örneğin şu an bizim çiftliğimizin verileri düzenli olarak dijital bir ortamda Bilgi Teknoloji Merkezine akıyor. Günlük, haftalık olarak verimlilik analizleri ve çiftliğin bütün göstergeleri bu sistemde işleniyor ve raporlanıyor. Deneme üretimine başladık, sektördeki çiftliklerden de verileri alıyoruz. Yakın zamanda siz bir yatırımcı olarak çiftliğimizden bu danışmanlık hizmetini dijital olarak alabileceksiniz. Bu kapsamda ele aldığımız mobil mikroskopumuz şu anda şirketleşmesini tamamladı ve seri üretim aşamasına geldi ve bunu da sektörlere sunma noktasına geldi. Cep telefonuna entegre edilen sistem ile görüntü bin kat büyütülerek üniversitemizin yazılım laboratuvarımıza geliyor ve veriler ilgili akademisyenlerin gözetiminde hayvan sağlığını globalleştiriyoruz. Sadece Burdur’a değil tüm dünyaya teknik destek verebilecek bir yazılım. Gerek kooperatifler gerekse vatandaşların bir araya geleceği değişik işletme modelleri geliştirerek işletme ölçeklerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızın önemli çalışmalar yaptığını biliyorum, biz de bir kısmına dahil oluyoruz. Tarımın bu dijitalleşme ve Tarım 4.0 yolculuğunda hayvancılık adına üniversitemizin gelecekte de önemli bir merkez olacağını düşünüyorum.” dedi.

HABER MERKEZİ