Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde 2020-2040 yıllarını kapsayan, ormanların amenajman planlarını yeniledikten sonra, bu planlara bağlı olarak otlatmaya açılması planlanan alanların belirlenmesinde dikkate alınacak hususlarla ilgili hazırlık toplantıları yapıldı. Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde 7 Orman İşletme Müdürlüğü, 49 Orman İşletme Şefliğine ait 7 milyon 688 bin 160 dekarlık alanın amenajman planlarının tamamlanmasından sonra ormanların sürdürülebilir şekilde işletilmesi ve korunması çerçevesinde yöre halkının hayvancılık faaliyetlerine dayanak teşkil edecek otlatma planlarının yapımında dikkate alınacak hususların belirlenmesi amacıyla Bölge Müdürlüğümüz, Eğirdir, Bucak ve Gölhisar İşletmeleri sosyal tesislerinde toplantı yapıldı.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy başkanlığında yapılan hazırlık toplantısına, Bölge Müdürü Yardımcıları Nuri Maraş ve Özlem Cevahirci, OZM Şube Müdürü Nevzat Sicimli, Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Şahan, OZM ve Silvikültür Şubesinden Mühendisler, Isparta, Dinar, Eğirdir, Burdur, Bucak, Gölhisar ve Sütçüler İşletme Müdürlüğünden İşletme Müdürü, İşletme Müdürü Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı. Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, otlatma planlarının 7.688.160 Dekarlık ormanlık alanda önümüzdeki 20 yılda yapılacak olan planlamayı kapsayacağı için, Ormanların sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve korunarak daha dinamik bir yapıya kavuşmasını sağlayacağı için çok önemli olduğunu, Otlatma parsellerinin belirlenmesinde öncelikle ormanların sürdürülebilirliğine yönelik hassasiyet gösterilmesi ve hayvancılığın korunması gerektiğini belirterek, planların yapımında görev alan tüm personele sağlıklı ve başarılı çalışmalar diledi.

HABER MERKEZİ