Flaş Haber Yeni

OTİZMİN FARKINDA MISINIZ?

OTİZMİN FARKINDA MISINIZ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Burdur İl Müdürlüğü 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla basın bildirisi yayımladı. Yayımlanan bildiride; “Ülkemizde otizm spektrum bozukluğu tanısı almış bireye sahip ailelerin otizmli bireyin artan ihtiyaçları ve çeşitlenen taleplerini karşılamak ve ailelerin yaşam kalitesini arttırmak, ailelere destek vermek, sistemli ve nitelikli bakım hizmetinin sunulabilmesini sağlamak üzere uygun politikaların geliştirilmesine yönelik Bakanlığımızca daha önce otizm ulusal eylem planı (2016-2019) uygulanmıştır.

Söz konusu Ulusal Eylem Planı ile otizmli bireylerin, erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dâhil olmak üzere yaşam boyu süren nitelikli bir özel eğitim hizmeti almaları, sağlık, istihdam ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında ayrımcılığa uğramadan eşit şekilde yararlanmaları hedeflenmiştir.

Bu plan sonucunda yapılan uygulamalar göstermiştir ki otizmli bireylerin sayısı ülkemizde ve dünyada gittikçe artmaktadır. Otizmin kesin sebebi bilinmemekle birlikte tedavisinin otizmli bireyin erken teşhisi ve eğitimin önemli olduğu unutulmamalıdır. Burada ailelere düşen 0-3 yaş grubu çocuklarında normalde gelişim göstermesi gereken kritik zamanlarda kritik davranışlar dediğimiz hareketleri davranışları yapamayan, göz kontağı kuramayan, bireysel iletişime geçmekte güçlük çeken, anlama ve gelişme güçlüğü olan çocukların ebeveynleri tarafından vakit kaybetmeden çocuk psikiyatristlerine götürülerek erken teşhisinin yaptırılıp erken tedavi ve bireysel eğitiminin başlamasıdır. Çünkü otizmle baş etmeninin tek kuralı erken yaşta bireysel eğitimdir. 2 Nisan Dünya Otizm Gününde Vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyoruz.” denildi.

Haber Merkezi