TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 139 bin 493 ile 38’inci sırada yer aldı” dedi.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal,  Nisan ayı Motorlu Kara Taşıt Verilerini açıkladı. Motorlu Kara Taşıt Verilerinin Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formundan yararlanılarak elde edildiğini belirten Bölge Müdürü Uysal, “Motorlu kara taşıt verileri 1933 yılından itibaren derlenmektedir. Söz konusu veriler 1987 yılına kadar Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından trafiğe kaydı yapılan, trafikten kaydı silinen ve iller arası nakil olan taşıtlar için hazırlanan bir formla elde edilmiştir. 1987 yılından sonra Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinin elde edilmesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan ve taşıt sahibi tarafından doldurularak gerekli kanuni işlemin yapılması için il ve ilçe trafik tescil birimlerine ibrazı zorunlu olan her ay bir nüshası da Kurumumuza gönderilen ” Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formundan yararlanılarak elde edilmiştir. 2004 yılından itibaren ise bu formların, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından manyetik ortama aktarılması ile Motorlu kara taşıt verileri ilgili Genel Müdürlükten alınmaya başlanmıştır. Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, 1994 yılına kadar yıllık olarak yayımlanmakta iken bu yıldan itibaren kullanıcılardan gelen talepler üzerine aylık haber bülteni olarak da yayımlanmaya başlanmıştır. Motorlu kara taşıtlarına ilişkin üretilen bilgiler, otomotiv sektöründeki gelişmelerin izlenmesinde, kalkınma plan ve programlarının oluşturulmasında ve çeşitli araştırmalara veri hazırlanmasında kullanılmaktadır” dedi.
2021 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur ili sonuçlarını açıklayan TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Ülkemizde Nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,4’ünü otomobil, yüzde 21,9’unu motosiklet, yüzde 13,6’sını kamyonet, yüzde 6,0’ını traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzde 0,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  Antalya’da Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1.177.097 adet taşıtın yüzde 47,8’ini otomobil, yüzde 26’sını motosiklet, yüzde 17’sini kamyonet, yüzde 4,5’ini traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 1,0’ını otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 1.177.097 ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 305.754 motosiklet sayısı ile 387.664 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı. Isparta’da Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 186.381 adet taşıtın yüzde 45,8’ini otomobil, yüzde 22,7’sini motosiklet, yüzde 14’ünü kamyonet, yüzde 12,6’sını traktör, yüzde 2,5’ini kamyon, yüzde 1,3’ünü minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 186.381 ile 30. sırada yer aldı. Burdur’da Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 139.493 adet taşıtın yüzde 40,3’ünü otomobil, yüzde 25,3’ünü motosiklet, yüzde 16,7’sini traktör, yüzde 11,7’sini kamyonet, yüzde 4,2’sini kamyon, yüzde 1,0’ını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 139.493 ile 38. sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ