CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, “Avukatlık mesleğinin, iktidarın itibarsızlaştırma ve ötekileştirme süreçlerine direnerek, tarafsız ve güvenilir bir zeminde işlerliğini sürdüreceğine olan inancım tamdır” dedi

TBMM İdare Amiri, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Avukatlar Günü münasebetiyle mesaj yayınladı. Milletvekili Göker’in mesajı şöyle: “5 Nisan tarihi ülkemizde Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Ancak ne yazık ki hukukun ayaklar altına alındığı ve bağımsız yargının görevinin özel yetkili mahkemelere devredildiği günümüzde en az iddia ve hüküm merci kadar önemli olan savunma makamı, çoğu kez görmezden gelinmektedir. Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olan savunma hakkı, iktidar eliyle geleceksiz ve güvencesiz bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Demokratik bir ülkede savunma hakkı ne kadar güçlüyse, hukuksal sistem de o ölçüde güçlü kalacaktır.

Son olarak geçtiğimiz yıl Türkiye Barolar Birliği ve 80 il barosunun itirazlarına rağmen TBMM Genel Kurulu’ndan geçen “çoklu baro kanun değişikliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. AKP ve MHP tarafından baroların görüşleri alınmadan hazırlanan düzenleme pek çok nedenle Anayasaya aykırılık içermektedir. Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatın baro kurmasını öngören tek baro yerine çoklu baro ve demokratik olmayan temsil, siyasal ve dinsel faktörlerin ortaya çıkaracağı ideolojik ayrışmalar ne yazık ki baro kamu tüzel kişiliğini derinden sarsacaktır. Avukatlık mesleğinin, iktidarın itibarsızlaştırma ve ötekileştirme süreçlerine direnerek, tarafsız ve güvenilir bir zeminde işlerliğini sürdüreceğine olan inancım tamdır.  Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ve korunmasında, hukukun üstünlüğüne inanmış, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan değerli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar, mesleğin ve yargının tüm sorunlarının çözülmüş olduğu günlere ulaşmasını dilerim.”

HABER MERKEZİ