TBMM İdare Amiri, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sağlık çalışanları hakkında yazılı soru önergesi verdi. Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının, yüksek bulaşıcılık riskine rağmen uzun saatler boyunca adeta canlarını hiçe sayarak büyük bir özveriyle aylardır ön saflarda görev yaptıklarını belirten Göker, “Ülkemizde ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart tarihinden bu yana 140 binin üzerinde sağlık çalışanı hasta olurken, 391 sağlık çalışanı hayatını yitirmiştir. Dünyanın pek çok ülkesinde Covid-19 hastalığı sağlık çalışanları için “meslek hastalığı” olarak ilan edilmiş ancak ülkemiz hala bu konuda bir adım atmamıştır” diyerek bakanlığa birtakım sorular yöneltti.
TBMM İdare Amiri Dr. Mehmet Göker, yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi:
“11 Mart 2020 tarihinden bu yana sağlık çalışanları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na COVID-19 kaynaklı yapılan başvuru sayısı kaçtır?

Sosyal Güvenlik Kurumu incelemesi sonucunda illiyet bağı belirlenerek vazife malullüğü veya meslek hastalığı kararı verilen sağlık çalışanı kaçtır?

Eğer reddedilenler varsa bunların gerekçesi nedir?

Vazife malullüğü maaşı bağlanan memur statüsündeki sağlık çalışanlarının sayısı kaçtır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na söz konusu taleplerinin reddi nedeniyle dava açan sağlık çalışanı var mıdır? Eğer varsa bunu sayısı nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu’nun COVID-19’u meslek hastalığı olarak kabul etmesinin önünde yasal bir engel var mıdır? Eğer varsa bunun giderilmesi için bakanlığınızca herhangi bir çalışma başlatılması düşünülmekte midir?

Sosyal Güvenlik Kurumu iş müfettişliği tarafından kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında COVID-19 pandemisine uygun çalışma koşullarının sağlanıp sağlanmadığına dair denetimler yapılmış mıdır?

Eğer yapılmış ise söz konusu denetimlerde belirlenen uygunsuzluklar hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?”

HABER MERKEZİ