Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yılbaşı kısıtlamaları kapsamında, meydan ve ilçe girişleri sınırlama getirildi. Kurul, Cuma Namazı ile ilgili de vatandaşların evlerine yakın camilere gitmesine müsaade etti

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre, Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yılbaşı kısıtlamalarına ek maddeler eklendi. Kurul, kent merkezlerindeki meydanları ve ilçe girişlerini sınırlandırırken, Cuma Namazı ile ilgili vatandaşların evlerine yakın camilere gidebilmesine müsaade etti.

İşte alınan yeni kararlar:
“Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.  Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda, turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu çerçevede Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca,
1. 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar İl ve ilçe merkezlerimizde tüm meydanlara girişlerin sınırlandırılmasına, Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri zamanında yapılmasına ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına,  Bu  meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı turistler de dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine,

 2. 1 Ocak 2021 günü Cuma namazını eda etmek isteyenlerin, İçişleri Bakanlığınca açıklanan esaslara uygun olmak kaydıyla, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

HABER MERKEZİ