Yerli ve milli teknolojiyi geliştirecek, ithal bağımlılığını azaltacak firmalar ayrıcalıklı olarak destekleniyor!

KOSGEB KOBİGEL ile Ar-Ge, Ür-Ge ve İnavosyan Destek Programları tanıtım toplantısı düzenlendi. KOSGEB Burdur Müdürlüğü ve MAKÜ-BAKA Teknokenti işbirliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen tanıtım toplantısında, ‘Ar-Ge, Ür-Ge ve İnavosyan Destek Programı’na dair detaylı bilgilendirme yapıldı. Buna ek olarak program kapsamında Otomotiv ve Eloktronik sektörlerine yönelik 18 Mayıs’da bitecek olan proje çağrısı tanıtıldı.

AR-GE, ÜR-GE VE İNAVOSYAN DESTEK PROGRAMI, GİRİŞİMCİLER İLE KOBİ’LERİ BEKLİYOR
Burdur/Isparta KOSGEB Müdürü Yurdun Yıldırım, “Yapmış olduğumuz toplantıda iki ayrı destek programının proje çağrılarını tanıttık. KOSGEB’in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnavosyan Destek Programı ve KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı tanıtıldı. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ‘İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme’ ana başlığı altında 2021 yılı iki proje çağrısının (1. Çağrı, teknoloji geliştirici firmalar için -2021.01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı ve 2. Çağrı da teknoloji kullanıcı imalatçı firmalar için -2021.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı)  tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısı soru cevaplarla devam ederek tamamlandı.” Açıklaması yaptı.  KOBİGEL Proje başvuruları süresinin 17 Mayıs saat: 23.59’da bitecek olduğu, projesi olan firmaların başvuru için acele etmeleri gerektiği bildirildi.

DESTEK PROGRAMININ AMACI
‘Ar-Ge, Ür-Ge ve İnavosyan Destek Programı’nın amacı, “Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelere destek sağlanır. Ayrıca İşletmelerin; değişen Pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum ağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır. Bu projelerin ar-ge ve inovasyon niteliği taşıması zorunlu değildir.” Sözleriyle açıklandı. Ar-Ge İnovasyon Projeleri ve Ür-Ge Ürün Geliştirme projelerine proje başına 750.000 TL’ye destek sağlanmakta olduğu belirtildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnavosyan Destek Programı’na başvuru yapabileceklerin; girişimciler (sadece ar-ge ve inovasyon projeleri kapsamında) ve KOBİ’ler olduğu öğrenildi. Proje süresinin ise en az 8, en fazla 24 ay olduğu ancak kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebileceği (proje süresi toplamda 24 ayı geçemeyeceği) bilgisi edinildi. Destek programlarına ilişkin tüm başvuruların yapılması ve diğer süreçlerin izlenmesi aşamalar, www.kosgeb.gov.tr web adresi üzerinden yapılabilmekte.

DESTEKLERİN ORANI
Proje kapsamında; makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği kapsamında 450.000 TL, Nitelikli personel giderleri desteği için 200.000 TL, Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği için 100.000 TL, Test-Analiz ve belgelendirme giderleri desteği için 100.000 TL ve diğer giderler desteği için ise 50.000 TL destekleme yapılabilmekte. 900.000 TL’lik destek üzerinden toplam destek tutarı; 750.000 TL ve destek oranı ise %75 olarak bildirildi. Otomotiv ve Elektronik sektörlerine yönelik 18 Mayıs’ta bitecek olan proje çağrısının destek miktarı ise küçük işletmeler için 1.500.000 TL, orta büyüklükteki işletmeler için 6.000.000 TL olduğu bildirildi.

DESTEK PROGRAMI SÜRECİ
Destek programına katılacakların belirli bir sürece dahil olmasının gerektiği bildirildi. Toplantıda edinilen bilgiye göre; Destek programı süreci; başvuru, kontrol, düzeltme, kurul, taahhütname, faaliyetlerin yürütülmesi, erken ödeme, ödeme, projenin tamamlanması ve projenin izlenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Başvurular, e-devlet üzerinden uygulama birimlerine alınmakta. Yapılan başvurunun ardından izlenen süreçte; kontrol (eksikliklerin bildirilmesi), düzeltme (düzeltme istenen başvurunun tekrar sunulması), Kurul (kabul, ret, görüş revizyonu), Taahhütname (girişimci 6 ay içerisinde), faaliyetlerin yürütülmesi (4 aylık dönemde izleme), erken ödeme (geri ödemesiz destek tutarının %50’sine kadar), Ödeme (dönemsel izleme formu ve ödeme talep formu), Projenin tamamlanması (ar-ge ve inovasyon projesinin başarılı tamamlanması/tamamlanmaması) ve Projenin izlenmesi (1 yıl sonra 1 defa izleme) aşamalarının bulunduğu bilgisi edinildi.

DİĞER DESTEK PROGRAMLARI
Toplantıda ayrıca 17 Mayıs’da bitecek olan KOBİGEL Destek Programının proje çağrısı da tanıtıldı. KOBİGEL Destek Programında yerli teknoloji geliştiren firmalar ve Dijital Teknolojiye geçmek isteyen imalatçı firmalar KOSGEB’ten 1.000.000 TL’ye kadar destek alabildikleri bildirildi. KOBİGEL destek programı kapsamında 2021 yılı iki çağrısının (1. Çağrı, teknoloji geliştirici firmalar için ve 2. Çağrı da teknoloji kullanıcı imalat firmaları için) tanıtımı yapıldı. Edinilen bilgiye göre, projeleri kabul edilen firmalar proje başına KOSGEB’ten 1.000.000 TL’ye kadar destek alabilmekte. Destek oranı %60 olup, 300.000 TL’ye hibe 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanmakta.  Toplantı, MAKÜ-BAKA Teknokent Müdürü Gökhan Yılmaz’ın firmalar için Teknokent avantajları konulu sunumu ile sona erdi.

MİNE KAYA