Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kent merkezinde yürütülen koronavirüs tedbirlerine yeni eklenen maddeler kamuoyu ile paylaşıldı

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan Burdurİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kent merkezinde yürütülen koronavirüs tedbirlerine yeni eklenen maddeler kamuoyu ile paylaşıldı.
Burdurİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yürütülen koronavirüs tedbirlerine eklenen yeni maddeler şöyle: “ Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesine göre Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.
Bu çerçevede 30.11.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta içi 21.00 – 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren bir dizi önlemler İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla hayata geçirilmiştir.
Covid19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca;
I- 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması;
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,  
31 Aralık 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair 01.12.2020 tarih ve 132 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına ,
II- 01.12.2020 tarih ve 132 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;
1. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 – 17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine,
2. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00 – 24.00 saatleri olarak belirlenmesine,
Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.00 – 24.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,
3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair Ek’li listeye;
Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların,
Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin,
Eklenmesine ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına,
Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,
III- 01.12.2020 tarih ve 132 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar,
01.12.2020 tarih ve 132 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 9’uncu maddesi ile yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili olarak,
Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirebilmesine,
Velilerin talebine bağlı olarak ilgili  il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilebilmesine,
IV- 30.11.2020 tarih ve 130 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;
Mezkur Genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dahil etkinlikleri ertelenen kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinliklerin de eklenmesine,
V- 03.06.2020 tarih ve 57 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;
“Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu Genelgenin;
“C) Temizlik ve Hijyen” başlıklı bölümünün sonuna;
“18. Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır.
19. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.”,  hususlarının eklenmesine,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

HABER MERKEZİ