-CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, “Üretimde kullandığınız mazotta ki KDV ve ÖTV’yi kaldıracağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ‘Türkiye’de Tarımın Durumu’ konulu basın açıklaması yapıldı. Açıklamada; CHP’nin iktidar olması halinde çiftçilerin ve besicilerin yüzünün güldürüleceği vurgulandı. Başkan Akbulut, “Tarımsal desteklemelerinde tüm alacakları ödeyecek desteklemeleri iki katına çıkaracağız. Üretimde kullandığınız mazotta ki KDV ve ÖTV’yi kaldıracağız. Bankalara olan tarımsal kredi borçlarının faizini silip, ödenebilir bir yapıya kavuşturacağız. Tarımsal alanlarımızı koruyacağız.” Dedi. Parti binasında yapılan basın açıklamasına CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve partililer katıldı. CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut yaptığı açıklamada; “Çok saygıdeğer hemşerilerimiz sizler ile 19 yıllık AKP iktidarında ‘Türkiye’de Tarımın Durumu’ hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyoruz. AKP öncesi tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke konumunda iken bugün geldiğimiz noktada yerel ve bölgesel ölçekte geleneksel tarımsal yapısı zayıflatılmış ve ülkemiz tarımda net ithalatçı konumuna düşürülmüştür.

“DIŞA BAĞIMLILIK EN BÜYÜK HATADIR”

Ülkemiz Tarımsal üretimde kullanılan gübre, mazot, tohum ve zirai ilaç gibi temel girdilerde büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Döviz kurlarında ki artışlar çiftçilerimizin üretim maliyetlerini sürekli arttırmış ve üretim güçlerinin azalmasına yol açmıştır. Hükümet koruyucu somut bir önlem alamamaktadır. Tarım gibi bizim için stratejik bir sektörde dışa bağımlılık en büyük hatadır. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin düşürüldüğü net ithalatçı pozisyonu CHP İktidarında sonlandırmak bizim için büyük bir görev ve sorumluluktur. 2002 den 2020 yılına kadar ülkemiz tarım alanlarında hektar olarak 3.443.000 (üç milyon dört yüz kırk üç) hektar azalmıştır. Bu alan ülkemizde Konya hariç tüm illerin yüz ölçümünden büyüktür. 2003 den 2020 yılına kadar tarım ve hayvancılıkta 83 milyar dolar ihracata karşılık 114 milyar dolar ithalat gerçekleştirerek, yabancı çiftçilere ülke kaynaklarından 31 milyar dolar fazla para ödenmiştir.

“654 BİN ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN AYRILMIŞTIR”

2002 de çiftçilerin bankalara toplam borcu 2,4 milyar TL iken 2020 de 134 milyar TL olmuş, 56 kat artmıştır. 2003 de 67 milyon 200 bin nüfus var iken çiftçi sayısı 2 milyon 765 bin idi 2020 nüfusu 2002 ye göre 16,4 milyon artarak 83 milyon 600 bin olmasına rağmen çiftçi sayımız 2 milyon 111 bine düşmüştür. Yani son 18 yılda nüfus artışına rağmen 654 bin çiftçi üretimden ayrılmıştır. Tarım işçisinde durum daha vahim olup 2002 de 7 milyon 458 bin kişi tarım sektöründe çalışmakta iken 2020 de bu sayı 4 milyon 716 bine düşmüştür. Yani 2 milyon 742 bin kişi tarım sektöründe işinden olmuştur. Tarım sektörünün gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2002 de % 10.2 iken 2020 de % 6.6 ya düşmüştür.  5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 21.maddesine göre 2020 yılına kadar çiftçiye verilmesi gereken destek 376 milyar TL olması gerekirken 165 milyar TL ödenmiştir.

“ÇİFTÇİMİZİN 211 MİLYAR TL ALACAĞI VARDIR”

Çiftçimizin 211 milyar TL alacağı vardır. AKP’nin 2003-2020 döneminde 105 milyon ton hububat ithalatına 27,7 milyar dolar ödeme yapıldı. Sadece 2019 da 14 milyon ton,2020 de 13 milyon ton hububat ithalatı yapıldı. 2002 de 93 milyon dekar buğday ekim alanı var iken 2020 de bu alan 69,2 milyon dekara düşmüştür. 2003-2020 arası 72 milyon ton buğday ithalatına 19 milyar dolar ödeme yapıldı. Sadece 2020 yılında 9,8 milyon ton buğday ithalatına 2,4 milyar dolar ödeme yapıldı. 2003-2020 döneminde 22,4 milyon ton mısır ithalatına 5 milyar dolar ödeme yapıldı. Sadece 2019 yılında 3,6 milyon ton,2020 yılında 2 milyon ton mısır ithalatı yapıldı. 2003-2020 döneminde 4,6 milyon ton arpa ithalatına 1 milyar dolar ödeme yapıldı. Sadece 2019 yılında 510 bin ton,2020 yılında 890 bin ton arpa ithalatı yapıldı. 2003-2020 Yılları arasında 1,3 milyon ton şeker ithalatına 641 milyon dolar ödeme yapıldı. Sadece 2019 yılında 169 bin ton şeker,2020 yılında 221 bin ton şeker ithalatı yapıldı. 2003-2020 yılları arasında 643 bin ton ceviz ithalatına 1 milyar 700 milyon dolar ödeme yapıldı. Sadece 2019 yılında 75 bin ton,2020 yılında 62 bin ton ceviz ithalatı yapıldı.

“BUCAKLI HEMŞERİLERİMİZİN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTERİZ”

Yine özellikle Bucaklı hemşerilerimizin dikkatini çekmek isteriz ki 2003-2020 yılları arasında 1,2 milyon ton tütün ithalatına 6 milyar 300 milyon dolar ödeme yapıldı. Sadece 2019 yılında 82 bin ton,2020 yılında 90 bin ton tütün ithalatı yapıldı. 2020 yılında ki ithalata 419 milyon dolar ödenerek cumhuriyet tarihinin ithalat rekoru kırıldı tütünde… Yine besicilik yapan hemşerilerimizin dikkatini çekmek isteriz ki AKP 2003-2020 yılları arasında 5 milyon 350 bin büyükbaş hayvan ithalatına 7,2 milyar dolar ödeme yapıldı. 2019 yılında 689 bin,2020 yılında 401 bin büyükbaş hayvan ithalatı yapıldı.2020 yılındaki ithalata 411 milyon dolar ödeme yapılarak yapılan büyükbaş ithalat sayısında dünya 2.si olduk. Saman ithalatı da 2003-2020 döneminde 112 bin ton olarak gerçekleşti. Saman ithalatına bu dönemde 21 milyon dolar ödeme yapıldı. Yine 2003-2020 yılları arasında 3 milyon 61 bin baş koyun, 2009-2019 yılları arasında 7 bin baş keçi ithalatı yapıldı.

“ZİRAİ İLAÇ İTHALATINDA TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDIK”

2003-2020 yılları arasında 301 bin ton et ithalatına,1,4 milyar dolar ödeme yapıldı.2020 yılında 4 bin 580 ton et ithalatına 27 milyon dolar ödeme yapıldı. Çiftçilerimizin en önemli girdilerinden gübre de ise durum 2003-2020 döneminde 72 milyon ton ithalata karşılık 20 milyar dolar ödeme yapılarak karşımıza gelmekte. Yine 2003-2020 döneminde 763 bin ton zirai ilaç ithal edilmiş 5,3 milyar dolar ödeme yapılmış. Hatta 2020 yılında 60 bin 800 ton zirai ilaç ithalatına 454 milyon dolar ödeme yaparak zirai ilaç ithalatında tarihimizin rekorunu kırdık. 2002 -2020 dönemlerinde gübre fiyat artışlarına baktığımızda %742 üre, %641 %26 can, % 619 % 21 A.S, % 580 DAP, % 577 20.20.0 olduğunu üzülerek hatırlatmak isteriz. Besicilerimizin belini büken yem fiyatlarında zamlar 2002-2020 arasında % 952 süt yemi, % 916 besi yemi, % 723 etlik piliç yemi, % 658 yumurta tavuğu yemi olarak sıralanmıştır.

“DESTEKLEMELERİ İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ”

Tarımsal girdilerde ki 2002-2020 fiyat artışları ise şöyle % 812 yem, % 800 zirai ilaç, % 650 tohum, % 632 gübre,  % 454 akaryakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok değerli çiftçilerimize ve besicilerimize diyoruz ki; CHP iktidarında yüzünüzü güldüreceğiz. Tarımsal üretimde planlama yapılacak. Çiftçimiz ne üreteceğini bilecek. Stratejik tarım ürünlerinde üretimden önce fiyat açıklanacak. Tarımsal desteklemelerinde tüm alacakları ödeyecek desteklemeleri iki katına çıkaracağız. Üretimde kullandığınız mazotta ki KDV ve ÖTV’yi kaldıracağız. Bankalara olan tarımsal kredi borçlarının faizini silip, ödenebilir bir yapıya kavuşturacağız. Tarımsal alanlarımızı koruyacağız. Meralarımızı ıslah edip besicilerimizin yem ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız. Birlikte üretip hakça paylaşmak adına kooperatifçiliği destekleyeceğiz. Ülke topraklarında yetişen hiçbir ürünü ithal etmeyecek kaynaklarımızı ülke çiftçisine aktaracağız. Tarımsal ürünlerde ihracatımızı arttıracak döviz kurlarını düşüreceğiz” dedi.

Mine KAYA