İmar planı değişikliği hakkında kamuoyunu bilgilendirme ilanı yayımlandı. Bucak Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda; “Antalya-Burdur Karayolu Kamulaştırma Sınırına İlişkin Plan Değişikliği dosyası görüşüldü.İmar komisyonu raporunda “Antalya-Burdur Devlet yolunun kamulaştırma hattına göre yolun imar planına işlenmesi ve akabinde yol genişliği ve hiyerarşisini bozmamak adına yollarla bağlantıları oluşturulması amacıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesi gereğince hazırlanan plan değişikliği dosyası komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.İmar komisyonu raporunun kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca oy birliğiyle 05.01.2021 tarih 5 nolu BM.K  karar verilmiştir.” Bilgisi verildi.

Detaylı bilgi için, https://www.ilan.gov.tr/ilan/728237/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/imar-plani-degisikligi-hakkinda-kamuoyunu-bilgilendirme linkine tıklayınız.

Haber Merkezi