Eğirdir’in Çayköy Mahallesinde 16571 m2 tarla icradan satılığa çıkarıldı. Kıymeti: 33.142,62 TL (TAM HİSSE) ve KDV Oranı : %18. Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 16.571,31 m2, İmar Durumu: Yok Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.(Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir, Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın sonra maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır.) 1. Satış Günü: 31.03.2021 günü 15.20 – 15.25 arası
2. Satış Günü: 26.04.2021 günü 15.20 – 15.25 arası ve Satış Yeri: Eğirdir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat İlan Memurluğu Odası – Eğirdir/ISPARTA adresidir.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Kaynak www.ilan.gov.tr