Çocuklar dünyayı, oyun aracılığıyla anlamaya ve kavramaya çalışmakta (Saracho, 2003), karşılaştıkları olaylar ve durumlara ilişkin her türlü duygu ve isteklerini ifade edebilmek için oyunu bir tür araç olarak kullanmaktadırlar (Landreth, Homeyer & Morrison, 2006).Oyun çocuğun dilidir. Oyun çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini olumlu olarak etkiler. Bu yüzden “Filial Terapi”, oyunu kullanarak ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendirmeyi hedefler.

Filial terapi, aile terapisi ve oyun terapisi yaklaşımlarının bütünleştiği aile içi sorunların çözümünü sağlayan özel oyun saatlerinin olduğu bir terapi türüdür.

Ebeveyn çocuk ilişkisinde iletişimi ve güveni arttırmayı hedeflediğinden hem sorun önleyici hem de sorun çözmeye yardımcı olmaktadır.

Filial Terapideki Oyun Saatinin Normal Oyundan Farkı Nedir ?

 • Bu alışılmış tarzda bir oyun vakti değildir. Çocuğun yönlendirdiği ve ebeveyninin takip ettiği özel bir oyun vaktidir.
 • Bu özel ilişkide şunlar yoktur;
 • Azarlama
 • Aşağılama
 • Değerlendirme
 • Zorunluluklar (bir resmi belirli bir şekilde çizmek, vs.)
 • Yargılamalar (çocuk hakkında ya da oynama şekliyle iyi, kötü, doğru, yanlış şeklinde yargılar veya yorumlar)

Filial Terapiye Katılan Çocuk-Anne-Baba’da Ne Değişir?

 • Çocuk; önemli olduğunu keşfeder.
 • Gerginliği azalır, duyguları serbestleşir.
 • Sorun çözme becerisi gelişir.
 • Anne babaya daha yakın hisseder.
 • Anne babanın; ebeveynlik becerileri gelişir.
 • Çocuklarının duygu ve davranışlarını daha iyi anlarlar.
 • Problem çözme becerileri gelişir.
 • Empatik olma ve uygun şekilde sınır koyma becerilerini öğrenirler.

Bilgi edinmek için 05528808100’ ı arayabilirsiniz.